Hello there! In this article, we will talk about the AWS and Container transformation story of Farmazon’s payment system, the online marketplace for pharmacists. The application developed by Craftbase, one of the safest pairs of hands in our country in payment systems, forms the basis of Farmazon’s payment system. Our most important keywords in this project were security and high availability. We would like to thank the founders of Craftbase, Hakan Erdogan and Sabri Onur Tüzün, the CTO of Farmazon, Ahmet Seğmen and their team, who supported us in this process.

Milestones:

  • As always, we proceeded with the everything as…

Bu yazımda Agile süreçlerinde yürürlüğü sağlamamızda büyük önem taşıyan ve Scrum’ın 3 önemli ayağı transparency(şeffaflık), inspection(gözlem), adaptation(adaptasyon)’dan biri olan transparency’den ve bunu Bestcloudforme’de nasıl uyguladığımızdan bahsedeceğim.

Scrum’ın doğru ve sürekli uygulanmasının kontrolü bu 3 ayağın doğru uygulanmasından geçiyor. Her bir ayağın kendi mekanizması mevcut. Ve bu mekanizmaların çalışır olmasını sağlamak bütüne giden yolda size kolaylık sağlıyor. Transparency; Scrum rollerinin hepsi arasında doğru iletişimin temel taşlarından birini oluşturmakta. Takım içerisindeki her rolün ve yapılan işi denetleyen kişilerin ortak bir paydada birleşmesini hedefler. Yapılacak işin kesin bir sonucunun, BİTTİ(DONE)’sinin olması ve bunun herkes tarafından bilinmesini sağlar.

Peki Bestcloudforme bunu nasıl sağlıyor?

Bestcloudforme…


Merhaba! Bu yazımızda sizlere eczacıların online pazaryeri olan Farmazon’un ödeme sisteminin, AWS ve Container dönüşüm hikayesinden bahsedeceğiz. Ödeme sistemleri konusunda ülkemizin en deneyimli ekiplerinden biri olan Craftbase’in geliştirmiş olduğu uygulama, Farmazon’un ödeme sisteminin temelini oluşturuyor. Bu projede en önemli anahtar kelimelerimiz güvenlik ve yüksek erişebilirlik oldu. Bu süreçte bizlere destek veren sektörün duayen isimlerinden Craftbase’in Kurucuları Hakan Erdoğan ve Sabri Onur Tüzün, Farmazon’un CTO’su Ahmet Seğmen ve ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kilometre taşları:

  • Projede her zaman olduğu gibi everything as code perspektifi ile ilerledik.
  • Container cluster olarak AWS Elastic Kubernetes Servisi’ni(EKS) kullandık.
  • CI/CD süreçlerinde Github action kullanarak işlemsel hızımızı…

Son birkaç aydır uzaktan izlediğimiz, acaba Türkiye’de de görülür mü? Ne zaman görülür? Türkiye’de ne kadar sürede yayılır? Ekonomik sonuçları ne olur? gibi soruları sormamıza sebep olan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin’den sonra Avrupa’ya da yayıldı. İtalya’da ciddi bir yıkıma sebep oldu. Derken Türkiye’ye de yayıldı.

Bizler İtalya’yı üzülerek izlerken, “ya bu insanlar da uyarıları hiç dikkate almıyor!” derken, Türkiye’de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Daha İtalya’yı izlerken kimileri çantasında dezenfektanlar, maskeler, kolonyalar taşımaya başlamıştı bile. Toplu taşımalara binmek bir korku sebebi olmuştu. Böyle bir ortamda çoğu insanın ilk düşündüğü şey belki de ilk nelerden vaz geçeceği oluyor.

Şahsen…

Onur

A Product owner at Bestclouforme

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store