Merhaba,

Bu yazımda çok basit şekilde sıfırdan bir GO projesini linux ortamında nasıl çalıştırabileceğimizi anlatacağım. Bu yazımda referans olarak GoLang’in kendi sitesini kullandığımı ifade etmek isterim. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapmamız gerekenlere geçiyorum.

Öncelikle sitede belirttiği gibi aşağıdaki gibi bir sistem bileşenine ihtiyaç duyacağımızı belirtmek isterim:

Merhabalar, bu yazımda derin öğrenmede sıklıkla karşılaşılan “Overfitting”, Türkçe tabiriyle “fazla uyumlu olma” ve “Underfitting”, yani Türkçe tabiriyle “yetersiz uyum” kavramlarından bahsedeceğim.

Derin öğrenmeyle yüksek lisans tezimde uğraşırken benzer sorunlarla karşılaştım. …

Merhaba! GO ya da diğer adıyla GoLang ile yazılarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Daha önceki ve aynı zamanda GO ile ilgili olan ilk yazımı okumadıysanız buradan yazıma ulaşabilirsiniz. Bu yazıda GO’da değişken yapısından bahsedeceğim. Yazının sonunda öğrendiklerimizi pekiştirmek adına GitHub’taki goworld reposu için bir de link bırakacağım. …

Öncelikle yazıma başlamadan önce, bu yazıyı yazarken kendi yazılarından esinlendiğim Uday Hiwarale’yi sizlere takdim etmekten gurur duyuyorum. Kendisinin Medium profiline buradan erişebilirsiniz. Kaynağımı belirttikten sonra Go ya da GoLang nedir ne değildir direkt konuya girmek istiyorum. …

Onur Göker

www.onurgoker.com | Web Enthusiast, Project Manager, Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store