Taciz Edilen Bir Kadının Kendini Utandıran Düşüncüleri
Öznur Doğan
162

Kısaca “Geçmiş olsun” ve ne yazık ki “ucuz atlatmışsın” Nedenini biraz uzun anlatayım: Sadece Türk toplumunda değil, aslına bakılırsa, Avrupa’nın doğusu ile Uzak Doğu’nun batısı arasında kalan bölgenin büyük çoğunluğunda ya da açıkça ifade etmek gerekirse Müslüman ülkelerin neredeyse tamamında kadın ne yazık ki hiç bir zaman erkeğe eşit değil. Kadın çocuk doğurur, o çocuğu büyütür ve erkeğe hizmet eder. Erkek, kadına sahip olma hakkı olduğuna inandığı ve inandırıldığı için her zaman karşı cinste bir “hakkı” olduğuna inanır. Öyle düşünür, öyle davranır. 6 yaşındaki kızla evlenilebilir diyen angut da aynı beyne sahiptir, kadınlar çalıştığı için erkekler işsiz kalıyor diyen kıt akıllı da… Toplumun genelinde kadını insan olmaktan önce arzulanabilecek ve sahip olunabilecek bir obje olarak görme eyilimi var. Yolda yürüyen birine ağzı sulanarak bakma eyiliminin temel nedeni, çocukluktan itibaren erkeklerin kızlardan üstün olduğuna inandırılmalarından kaynaklanıyor. Kız çocuk erkekle konuşamaz, ayıptır ama erkek çocuk açıp pipisini göstermesi için defalarca teşvik edilir. Kız, erkeğe yanaşırsa hafif, erkek kıza yanaşırsa delikanlı sayılır. Burada kabahat sadece babanın da değil elbette, anne de öyle yetiştiği için “kızının namusunu korumaya” odaklanır. En basit ifadeyle, erkek için “skor” olarak görülen eylem, kadın için “namussuzluk”tur. Ben daha “benim kızım istediğini yapabilir” diyen baba görmedim. Muhtemelen de göremeyeceğim çünkü kendim de dahil olmak üzere bir Türk babasının kızını kucağına aldığı ilk günden itiraben aklının bir köşesinde olan şey “kızımı nasıl korurum” sorusudur. Erkeğin korunmaya ihtiyacı yok çünkü, zaten erkeğin korunması gereken bir şeyi yok. Çocukken erkekle kızın iletişim kurmasına engel olduğumuz için kızlar erkeklerden korunmaları gerektiğine inanarak büyür. Erkekler ise kendilerinden kaçan kızları kovalamaları gerektiğine inanırlar. Beyin özgür olmayınca ve düşünme fonksiyonunu yerine getiremeyince erkeği yönlendiren aklı değil başka yeri oluyor ve bunun sonuçlarını yıllardır gözümüze soka soka gösteriyorlar. Kadın cinayeti, tacizleri, tecavüzleri sadece erkeğin kadına verdiği zarardan ibaret değil aynı zamanda her olay erkek ve kadın arasındaki uçurumun daha da büyümesine neden oluyor. Keşke kadınlar seslerini daha fazla çıkarabilse, keşke kadına şiddetin, tacizin, tecavüzün, kadın cinayetlerinin cezaları caydırıcı olabilse… Korkuyorum çünkü kız babasıyım lan ben! Ne zorluklarla büyüttüğümüz kızımıza kötülük yapacak dingillerin bundan 10–20–30 sene de var olacak olmaları ihtimali korkutuyor beni. Fazla uzatmadan, “geçmiş olsun” ve dilerim aynı şeyi tekrar yaşamazsın.

Like what you read? Give Onur Gözüpek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.