Ceviz Fidanı Fiyatları 2020

Onur Kutlu
Nov 29, 2017 · 4 min read

Ceviz fidanı fiyatları 2020 sezonunda Chandler ve Fernor Ceviz Fidanı için Belli oldu. 12 TL’den başlayan fiyatlarla ceviz fidanı siparişi vermek için önerdiğimiz firmalarla şimdi iletişime geçiniz.

Türkiye ceviz fidanı piyasasını belirleyen Bandırma ceviz fidanı firmaları için tıklayınız.

Güneş Fidancılık Bandırma Sahil Yenice köyünün önerdiğimiz ceviz fidanı firmaları arasındadır. Firmaya https://www.chandlercevizfidani.com.tr/ web sitesinden şimdi ulaşabilirsiniz.

Image for post
Image for post
https://www.cevizfidani.com.tr/

Ceviz fidanı çeşitleri arasında en çok dikilen aşılı ceviz fidanı türü olan Amerikan menşeili Chandler ceviz fidanı ile Fransız menşeili Fernor ceviz fidanı diğer yerli ceviz fidanı türlerine göre her konuma dikilen ve dikildiği yıl meyve vermeye başlayan 5.yılında ise gelişimini tamamlayıp iyi bir kazanç kapısı vaat eden aşılı ceviz fidanı türleridir. Ceviz fidanı sipariş gönderimleri başlamıştır.

Bu yüzden fernor ve chandler aşılı ceviz fidanı çeşitlerine talep her geçen gün artmakta olup talebe oranla ceviz fidanı fiyatları konusunda denge sağlanmaktadır.

Yeni sezon açık köklü ceviz fidanı satışları Bandırma Sahil Yenice Köyü ceviz fidanı firmalarında sürmektedir.

Image for post
Image for post
chandler ceviz fidanı

Yukarıda görüldüğü üzere aşılı ceviz fidanı türü olan chandler ilk yılda meyve verdiğini kanıtlamıştır. Ancak chandler ceviz fidanı 5.yılından itibaren gelişimini tamamlayarak ticari kazanç kapısı olurlar.

Chandler ceviz fidanı dikildikten sonra Dikkat edilmesi gereken ilk 2–3 yıl ağacın sürgün dallarının hızlı gelişmesi için meyvelerin olmadan ilk aylarda kopartılması gereklidir. İlk 4 yılda sert budama(şekil budama) 5.yılda verim budaması yapılması da olmazsa olmazlardır.

Sonuç olarak verimi yüksek iyi ceviz fidanı güvenilir adresten alınmalıdır. Bandırma’da en uygun fiyatlara ceviz fidanı siparişi için Güven Fidancılık doğru tercihiniz olacaktır.

Kaynak : http://www.guvenfidancilik.com/

Image for post
Image for post
AÇIK KÖKLÜ CEVİZ FİDANI ÜRETİMİ

Açık Köklü Ceviz Fidanı Fiyatları

Açık köklü ceviz fidanında ceviz fidanı birim fiyatını belirleyen sezonda fidana arz-talep dengesi ve ceviz fidanının aşısının tamamlandığı hava koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca açık köklü ceviz fidanı fiyatları için fidan çeşidinin ve sertifika türünün de etkisi büyüktür.

Image for post
Image for post
chandler ceviz fidanı

Mavi sertifikalı ceviz fidanı fiyatları için fidan başına ekstra 10 TL fark bulunabilmektedir. Çünkü mavi sertifikalı ceviz fidanı dikimi için devlet destek dönüm başına 280 TL’dir. Standart sertifikalı ceviz fidanı için ise bu rakam 100 TL’dir. Sizde güvenilir elden ceviz bahçesi sahibi olmak için Güneş Fidancılık tercihiniz olabilir. http://www.mavisertifikalicevizfidani.com.tr/

Image for post
Image for post
CEVİZ BAHÇESİ
Image for post
Image for post
TÜPLÜ CEVİZ FİDANLARI

Tüplü Ceviz Fidanı Fiyatları 2020

2020 nisan sezonu için tüplü ceviz fidanı fiyatları belli olmuştur. İsmine doğru, sertifikalı, aşılı tüplü ceviz fidanını direk ilk üreticisinden sipariş vermek için bizimle iletişime geçiniz.

Ziraat Fidancılık 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi ile sizlere profesyonel desteğe hazırdır.

YENİ SEZON TÜPLÜ CEVİZ FİDANI FİYATLARIMIZDA ŞOK KAMPANYA!

8.90 TL’ye TÜPLÜ CEVİZ FİDANI İÇİN AŞAĞIDAKİ FİRMALARI ARAYABİLİRSİNİZ..

DİKKAT!
Hobi bahçelerinde toplu siparişleriniz için Hazal Fidancılık ceviz fidanı satın almayın.

Image for post
Image for post
aşılı ceviz fidanı

Caner Fidancılık yeni sezon ceviz fidanı satışlarına başlamıştır.

Önerdiğimiz Ceviz Fidanı Firmaları

Bandırma Ceviz Fidanı Firmaları Telefonları ve Web Siteleri

KAPIDAĞ FİDANCILIK — 0539 824 07 09

https://www.cevizfidani1.com

ZİRAAT FİDANCILIK — 0536 568 94 26

https://www.cevizfidancisiyiz.com/

ZENGİN FİDANCILIK — 0536 203 78 69

https://www.cevizfidanifiyatlari.com.tr/

VATAN FİDANCILIK — 0541 813 88 30

https://www.vatanfidancilik.com/

GÜNEŞ FİDANCILIK — 0535 799 87 71

https://www.chandlercevizfidani.com.tr/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store