Onur Kutlu
Nov 20, 2017 · 6 min read

Chandler Ceviz Fidanı ve Özellikleri

CHANDLER

Chandler ceviz fidanı siparişini en uygun fiyatlarla verebileceğiniz Güven Fidancılık http://www.chandlercevizfidan.com adresinde chandler ceviz fidanı özellikleri konusunda bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Chandler ceviz fidanı halk arasında bodur olarak bilinen en çok meyve verimi olan ithal cins aşılı ceviz fidanı dır. Çetnır diye okunur. Meyvesi ince olup çabuk kırılır.

CHANDLER CEVİZ FİDANI

Chandler Ceviz Fidanı Siparişi verebileceğiniz Zengin Fidancılık chandler ceviz fidanı tanıtım sayfasında bu özellikli fidan cinsine ait bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızı baştan sona okuduğunuzda ceviz fidanı dikimi öncesinde merak ettiğiniz ve bilmeniz gerekenleri öğrenmiş olacaksınız.

https://www.cevizfidani1.com/yabanci-ceviz-fidani/chandler-ceviz-fidani.html

Chandler Ceviz Fidanı Dikmek İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Tüplü chandler ceviz fidanını Yılın 12 ayı ve açık köklü chandler ceviz fidanını ise her yılın kasım ayından mart ayına kadar dikilebilen yabancı cins ceviz fidanları türüdür. Tüplü ve açık köklü ceviz fidanı resimlerini aşağıda bilgilenmeniz için yayınladık.

MAVİ SERTİFİKALI CHANDLER CEVİZ FİDANI

Chandler Ceviz Fidanı Tozlayıcısı

Chandler ceviz fidanı siparişlerinizde 10 adete 1 adet tozlayıcısı franquette ceviz fidanı sipariş etmeniz gerekmektedir.

Chandler ceviz fidanlarımız firmamız adına ismine doğru sertifikalı olup Caner Fidancılık 1990 yılından günümüze ceviz fidanı üretimi gerçekleştirmektedir. Caner Fidancılık’ta ileri tarihe istediğiniz boyda açık köklü ve tüplü chandler ceviz fidanı erken siparişi de alınmaktadır.

Tüplü Chandler Ceviz Fidanı Üretim Serası

Açık Köklü Chandler Ceviz Fidanı Ürettiğimiz Tarlası

Chandler Ceviz Fidanı Meyve Özellikleri

Chandler ceviz fidanı İnce kabuklu, az pürüzlü, oval şekilli ve diğer cinslere göre erken meyve vermesinden dolayı en çok tercih edilen ithal ticari bir cinstir. Kabuktan kolay ayrılması, kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişli olması chandler ceviz fidanına olan ilgili daha da arttırmıştır. Piyasada bodur ceviz fidanı olarak ta bilinen Amerikan menşeili bu fidan türünü salkım şeklinde meyve verdiği için bazı kişiler bu şekilde de anmaktadır.

Chandler ceviz fidanı tomurcuklarındaki verimi %85–90'dır. Chandler ceviz içinin beyazlık oranı %90–100'dür ve içleri kabuktan bütün olarak ayrılabilir. Chandler ceviz meyveleri 10–13 gr, meyve iç ağırlığı 6,5 gr, iç oranı ise %52–55 dir.

Chandler Ceviz Fidanı Ağaç Özellikleri

Chandler ceviz ağacı ağırlıklı olarak uç dallarında meyve verir. Ancak chandler ceviz ağacının yan dallarında da meyve oranı oldukça yüksektir.

Chandler ceviz ağacı Orta kuvvette büyür yarı dik gelişir yani bodurdur.

Chandler ceviz ağacı hastalıklara karşı (antraknoz) çok dayanıklı bir çeşittir.

Chandler ceviz meyveleri Eylül ayının ortalarına doğru hasat edilir.

İklim İstekleri

Ceviz ağaçlarının en önemli niteliklerinden biri, değişik toprak ve iklimlere kolayca uyum sağlamasıdır. Cevizler sonbahar ve kış aylarında soğuk (+7.2 C’nin altı); ilkbahar ve yaz aylarında normal büyüme ve olgunlaşmayı sağlayacak ölçüde sıcaklık (25–35C) isterler. Ceviz yetiştiriciliği açısından yıllık toplam en az 500 mm düzenli yağış alması önemlidir.

Chandler ceviz ağacının soğuklanma ihtiyacı 700 saattir. Yani ağacımız, kışın +7,5 derecenin altında 700 saat (30 gün) bir süre geçirmelidir. Ülkemizin çok ılıman bölgeleri olan Antalya sahil kıyılarında bu konuya dikkat edilmelidir.

Toprak İsteği

Toprak bakımından seçici olmayan ceviz ağaçları, taban suyu seviyesi 2.5–3 metreden yukarı olmayan, fazla su tutmayan, gevşek, alüvyonlu topraklarda daha iyi gelişir. Ceviz kökleri kazık köklü olup, derine uzadıklarından alt kısımları rutubetli olan, derin ve yumuşak topraklar yetiştiricilik için daha uygundur. Toprak ve suyun tuzluluğu ceviz yetiştiriciliği açısından önemlidir.

Chandler Ceviz Fidanı Dikimi

Chandler ceviz fidanı 4x8 ve 5x7 aralıklarla dikime uygundur. Tozlayıcısı Franguate ile birlikte ekilmelidir.

Chandler Ceviz Fidanı Dikim Aralığı

Ceviz fidanı dikerken en önemli etken aralarındaki mesafedir. Fidanları dikerken aralarındaki mesafenin doğru hesaplanması gerekir. Çünkü fidan dikildikten sonra yerinden sökümü yapılamaz.
Chandler ceviz ağacı yan dallara verimli olduğundan dolayı koridor tipi dikime uygundur. Bu kapsamda 4x8, 5x7 ve 6x8 aralıklarla dikim yapılabilir.
Ceviz fidanı çukurları 60 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde olmalıdır.

Tüplü Ceviz Fidanları 9 TL’den başlamaktadır. Açık köklü 1.sınıf ceviz fidanları için lütfen fiyat sorunuz.

Chandler Ceviz Verim Tablosu

Dünyadaki ceviz yetiştiriciliğinden alınan en iyi verim, bir dönümde 500–750 kg arasında değişmektedir.
İyi bakım yapılan bir chandler bahçesinden 6–7 yaşına geldiğinde ağaç başına ortalama 20–25 kilo arasında ceviz almak mümkündür.
Günümüzde hatırlatmakta fayda vardır ki kuru kabuklu cevizin kilosu 15 TL’den başlamaktadır.
Ülkemizde cevizin borsasıda vardır. TOBB tarafından ürün fiyatı belirlenmektedir.

Chandler Ceviz Bakımı

 • OCAK ayı bitkinin dinlenme sürecidir.
 • ŞUBAT ayında ilaçlama ve budama yapılır.
 • MART ayında bitki uyanmaya hazırlanır.
 • NİSAN ayında ise artık bitki kök çalışmalarını hızlandırır ve uyanmaya başlar.
 • MAYIS ayında sulama programına başlanması gerekir. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.
 • HAZİRAN ayında sulama programına devam edilir ve ilaçlama yapılır.
 • TEMMUZ ayında sulama programına devam edilir ve sulama haftada 2 güne çıkarılır.
 • AĞUSTOS ayında sulama programına devam edilir, sıvı organik gübre kullanılmaz.
 • EYLÜL ayının girmesiyle sulama sona erer ve fasılalı sulamaya geçilir.
 • EKİM fasılalı sulamaya devam edilir.
 • KASIM ayıyla fasılalı sulama sona erer. Toz organik gübre dağıtımı yapılır.
 • ARALIK ayında arazi temizliği yapılır.

Chandler Ceviz Budama

Chandler ceviz fidanı budaması Meyve ağaçlarının düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmalarını, uzun zaman iyi ve bol ürün vermelerini, ağaçların tekrar verimli hale getirilmeleri için ağaçların toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma işlemlerinin tümüne budama denir.

BUDAMANIN FAYDALARI

• Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır.
• Meyve ağaçlarının kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur.
• Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur.
• Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.
• Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırabilir.
• Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur.
• Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır
• Meyve tutma ve meyve verme oranı her yıl artarak devam eder.
• Hasat daha kolay yapılır.

Son olarak ceviz bir kere dikilir ömür boyu meyve elde edilir. Bize danışmadan chandler ceviz fidanı dikmeyin, bahçe kurmayın!

Bahçe kurulumu, iklim ve toprak istekleri, bakımı ve sulanması gibi merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt vermeye çalıştık ancak akılınızdaki diğer sorulara cevap bulabileceğiniz telefonlarımız her zaman bir çağrınıza açıktır.

https://www.cevizfidancisiyiz.com

ceviz bahçeleri (chandler)

Onur Kutlu

Written by

Avşa Adası https://avsa.bandirma.com.tr/ Bandırma Kutlu Creative Web designer

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade