Yeni Başlayanlar için Activiti

Activiti Nedir?

Activiti, iş süreçlerini yönetebileceğiniz bir “iş akış motoru” ve yönetim araçlarını içeren bir platformdur. Java ile açık kaynak kodlu geliştirilen Activiti ile BPMN 2.0 standardına uygun iş süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Mart 2010'da jBPM’den ayrılan Tom Baeyens ve Joram Barrez, Alfresco şirketinde Activiti için çalışmaya başladılar. Activiti, yaratıcılarının jBPM’den sahip oldukları deneyim temelli olsa da kodları tamamen baştan yazıldı. jBPM’in 1. versiyonundan 4. versiyonuna kadar elde ettikleri tecrübenin devamını göstermek için Activiti’nin ilk versiyonunu 5.0 olarak yayınladılar.

Activiti’nin modülleri şöyle listelenebilir:

  • Modeler, web tabanlı grafik iş süreci yönetme arayüzü
  • Designer, iş süreci yaratmak için Eclipse eklentisi
  • Engine, temel iş süreci işlemcisi
  • Explorer, süreçleri yüklemek, başlatmak ve devamlılığını takip etmek için kullanılan bir web aracı

İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management) Nedir?

İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management), merkezi bir yaklaşım aracılığıyla iş süreçleri temelinde kalite ve verimliliğin arttırılmasını hedefler. Bu kapsamda, süreçlerin ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleşme seviyelerinin düzenli olarak raporlanması ve planlar ile kıyaslanması ile proaktif iyileştirmeler yapılmasını sağlar.

Activiti Kurulumu

Öncelikle Activiti’yi kullanabilmek için bir Java Runtime’a ve web container’a ihtiyacınız var. Activiti, Apache Tomcat ya da bu yazı içerisinde kullanıldığı gibi Jboss ile sorunsuz çalışıyor. Activiti Explorer’a ait WAR dosyasını Activiti web sitesinden indirdikten sonra şu basamakları sırayla takip ettiğinizde varsayılan kurulumu hızlıca tamamlayabilirsiniz:

  • İndirdiğiniz “activiti-explorer.war” dosyasını Tomcat için “webapps”, Jboss için “deployments” klasörünün altına kopyalayın.
  • Sunucuyu başlatın ve http://localhost:8080/activiti-explorer adresini tarayıcı ile açın.
  • Kullanıcı adı ve şifre olarak “kermit” / “kermit” ile giriş yapabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladığınızda, Activiti Explorer varsayılan kullanıcı ve örneklerle hafızada (in-memory) H2 veritabanı ile kullanıma hazır. Activiti Explorer ile yeni süreç başlatabilir, varolan görevleri kullanıcılara atayabilir, görevleri tamamlayabilir ve yönetim ekranlarını kullanabilirsiniz. Kısaca süreç motorunu kullanabileceğiniz ve yönetebileceğiniz kapsamlı bir paneliniz artık emrinizde!

Giriş yaptığınızda görevlerinizin (Tasks) listelendiği sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Görevleri süreçler içerisinde size atanmış işler olarak düşünebilirsiniz.

Süreçler sekmesinde (Processes) sizin başlattığınız süreçler, yüklenen modeller ve modellediklerinizi listeleyebiliyorsunuz.

Raporlar sekmesinde (Reports) süreçlere ait daha önce çalıştırılan ya da kaydedilen raporlara ulaşabiliyorsunuz.

Yönetim sekmesinde (Manage) ise veritabanı ve kullanıcılarla ilgili yönetim ekranlarına ulaşabilirsiniz.

Modelleme aracı ile sadece web tarayıcınızı kullanarak BPMN 2.0 standardına uygun iş süreçleri modelleyebiliyorsunuz.

Sonuç

Bu yazıda Activiti’yi tanıtmak amacıyla Activiti Explorer’ın nasıl başlatılacağını ve yeteneklerini anlatmaya çalıştım. Activiti’nin tüm yeteneklerini incelemek için kendi sitesinde yer alan dökümanları incelemenizde fayda var. Ayrıca Activiti süreç motorunu Java API ya da REST API ile kendi sisteminiz içerisinde de kullanabilirsiniz. Tasarladığınız süreçler ile yapabileceklerinizin ise limiti yok, örneğin Java ile geliştirdiğiniz uygulamanızın tüm basamaklarını Activiti süreçleri ile modelleyebilir ve süreç motoru ile yönetebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.