Boostrap,web uygulamalarını ve web sitelerini daha hızlı,modern bir yapıyla oluşturulmasını sağlayan çok kodlamanın hazırlanmış halidir.Açık kaynaktır.Githup ortamında geliştirilmektedir.

CSS ve HTML araç kitidir.Bunun yanında HTML, CSS, Less, Sass ve JavaScript’i de desteklemektedir.

Boostrap,HTML5'in tüm özelliklerini desteklemektedir.

Tasarım dilinde en çok kullanılan framework uygulamasıdır.

Günümüzde en çok kullanılan tüm tarayıcıları destekler.(Chrome,Opera,Firefox 4+,Safari ve İnternet Explorer)

Ruby on rails için,bootsrap kurulu aşağıda belirttiğim gibi olmalıdır.

Gemfile dosyasının içine girerek aşağıdaki gerekli olan gem’leri ekliyoruz.

gem ‘bootstrap-sass’, ‘~> 3.3.6’
gem ‘sass-rails’, ‘>= 3.2’

Daha sonra app/assets/stylesheets/ yollarını izleyerek application.css dosyasını buluyoruz ve aşağıdaki kodları içine yapıştırıyoruz.

@import “bootstrap-sprockets”;
@import “bootstrap”;

Boostrap kullanımı tamamlandı fakat js’inde çalışması için,

app/assets/javascripts/ yollarını izleyerek application.js dosyasını bulup aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

//= require jquery
//= require bootstrap-sprockets

bundle install yaparak rails kurulumumuzu başarıyla tamamlanmış bulunmaktayız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.