BiH u svjetskom vrhu zemalja opasno ugroženih zagađenjem zraka: Vrijeme je za akciju!

Saopštenje za javnost učesnika radionice OpenAQ

(English version here)

24. i 25. februara u Sarajevu je održana radionica, pod vodstvom organizacije OpenAQ* i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Na radionici su se sastali stručnjaci za obradu podataka, novinari, stručnjaci za kvalitet zraka, ljekari, predstavnici organizacija civilnog društva kao i vladinih stručnih institucija, da bi raspravili i dogovorili mjere neophodne za rješavanje ovog problema koji je prijetnja zdravlju i životu stanovništva i ekonomiji zemlje. Hitno je zatraženo:

Od entitetskih ministarstava zaštite okoliša:

 • Donošenje novih zakona o zaštiti zraka koji će biti u potpunosti usklađeni sa odgovarajućim direktivama koje važe u zemljama EU, koji će poslužiti kao važna poluga u rješavanju problema sa kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini.
 • Dopunu odgovarajućih entitetskih podzakonskih akata sa pragovima uzbune za lebdeće čestice (PM2,5 i PM10) i to:
   — PM10: 200 µg/m3** ako se u sljedećih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija, 
   — PM2,5: 150 µg/m3**, ako se u sljedećih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija. 
   Ove pragove uzbune svake godine treba revidirati i usklađivati sa vrijednostima koje su na snazi u drugim državama i gradovima Evrope.

Od entitetskih ministarstva zdravlja:

 • da izdaju upute stanovništvu o načinima kako da zaštite zdravlje tokom trajanja epizoda uzbune.

Od entitetskih, odnosno kantonalnih ministarstva okoliša:

 • da izrade planove interventnih mjera saglasno zakonskim normama i lokalnim uslovima, koji bi se provodili tokom trajanja epizoda uzbune, koje bi bile efikasne u zaustavljanju daljnjeg zagađenja.

Od entitetskih fondova za zaštitu okoliša:

 • da na osnovu obaveza i aktivnosti definisanim u Zakonu o zaštiti zraka i odgovarajućim podzakonskim aktima, koje treba da obavljaju domaća stručne institucije, entitetske i kantonalne, izvrše planiranje i odvajanje posebnih i dovoljnih sredstava u te svrhe.

Potrebno je što prije pristupiti izradi studija o sastavu i porijeklu lebdećih čestica (“particulate matter source apportionment studies”) kojim bi se identifikovali izvori zagađenja i izmjerio njihov udio u ukupnom zagađenju i to za gradove Tuzlu, Lukavac, Zenicu, Sarajevo i Banjaluku, kako bi se onda moglo pristupiti izradi dugoročnih mjera za smanjenje zagađenja u pojedinim gradskim sredinama. Studije bi izradila institucija sa sjedištem u EU, sa potrebnim referencama u ovoj oblasti. U izradu studija obavezno treba biti uključen i tim domaćih stručnjaka koji bi se na ovaj način osposobio da preuzme dalji rad u ovoj oblasti.

Učesnici radionice OpenAQ

Adnan Masic, Mašinski fakultet, Sarajevo
 Albin Toljevic, CETEOR Sarajevo
 Amir Smajevic, Zoblak, Sarajevo
 Ana Alebić-Juretić, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
 Anes Podic, “Eko akcija”, Sarajevo 
 Christa Hasenkopf, OpenAQ, Sjedinjene Američke Države
 Enis Omercic, Federalni hidrometeorološki institut, Sarajevo
 Fabien Techene, Internews Kosova / BIRN 
 Faris Delibašić, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
 Garret Tankosic-Kelly, Principal at SEE Change Net, Sarajevo
 Katja Džepina, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
 Margaret Cormack,Terra Dinarica, Sarajevo
 Matea Grabovac UNEP, BiH
 Paul Frick, US Embassy, BiH
 Sanela Salihagić, Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo
 Eldina Nizamic, US Embassy, BiH
 Emina Gljiva, CPI Foundation, Sarajevo

* OpenAQ je zajednica i online platforma koja okuplja naučnike, programere i grupe čiji je cilj osnaživanje javnosti za borbu protiv zagađenja zraka kroz dostupnost podataka, otvorene izvore podataka i učinkovitu saradnju.

** srednja vrijednost zabilježena tokom prethodna 24 sata