Hvilke inntekter gir en lytting og hva må folkebibliotekene betale?

I strømmetjenestene for lydbøker regnes ikke en lytting før en bruker har hørt minst 20 % av lydboka. Ifølge Forleggerforenings bransjestatistikk (s. 6) hadde Fabel og Storytel til sammen 3,7 millioner lyttinger i 2018. Den kraftige veksten har fortsatt i år og alt i tredje kvartal har en flere lyttinger enn i hele 2018.

Inntektene fra strømmetjenestene er ikke like mye å rope hurra for. 131 millioner kroner for 3,9 millioner lyttinger gir en gjennomsnittlig inntekt på 34 kroner per lytting.

Folkebibliotekene må med den anbefalte modellen for utlån av e-lydbøker betale med en gang en låner åpner en lydbok og når vi vet at omtrent halvparten av lånerne hører mindre enn 20 % av en lydbok, blir kostnadene høye for bibliotekene.

E-lydbøkene i den nye modellen med lisenspakker på 6 utlån koster i gjennomsnitt 263 kroner (776 titler). Hver lisenspakke gir 3 utlån som høres over 20 % og dermed en sammenlignbar kostnad for bibliotekene på 88 kroner per lytting, noe som er 2,5 ganger så mye som strømmetjenestene betaler.

Bibliotekar med særlig interesse for samlingsutvikling og e-bøker.

Bibliotekar med særlig interesse for samlingsutvikling og e-bøker.