trendy, all time classic (πιο ακριβή) επιλογή είναι το
Από το Ηρώδειο… στο Παρίσι
Eirini Synefia
14

Προϋποθέτει κλείσιμο μία ημέρα πριν τουλάχιστον και μόνο από κάποιον που διαθέτει γαλλική προφορά. Οι celebrities και τα μοντέλα που θα βρείτε μέσα θα σας αποζημιώσουν.
Το άρωμα του χώρου και η μουσική το κάνουν ιδανικό περιβάλλον για ζευγάρια. Τιμή γύρω στα 90€ το άτομο με μπουκάλι κρασί!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.