Разширено задължението на счетоводителите в Германия да проверяват и информират за свръхзадлъжнялост на клиента

Преди няколко седмици гледах аз един нов британски филм на Netflix и за малко да падна от стола, когато чух какво един счетоводител казва на клиента си:
“Мен така да не ме гледате! Аз съм счетоводител. Аз не давам съвети, аз съм тук само за числата.”
В Германия счетоводителите са длъжни да съветват клиентите си. Освен това те имат така наречено “задължение да проверяват и информират”. Просто казано, счетоводителят трябва да внимава за нередности или грешки в счетоводството и да предупреди клиента за евентуални неблагоприятни последици.
В момента — с решение от 26 януари 2017 (IX ZR 285/14) — Федералният Върховен Съд на Германия между другото реши във връзка със задълженията на счетоводителите към GmbH-фирми, че счетоводителят е длъжен
(1) въз основа на цялостното си познание за фирмата да прецени дали съществува счетоводна или действителна свръхзадлъжнялост на фирмата (Insolvenzreife = почти несъстоятелност), както и
(2) да информира фирмата за евентуална несъстоятелност и за съответните задължения на изпълнителния директор.
Очевидно е, че общото задължение на счетоводителите за проверка и информиране трябва сега да се разшири, тъй като много изпълнителни директори не са в състояние да разпознаят цялата задлъжнялост на собствените си фирми. В Германия счетоводителите не само са “отговорни за числата”, но също реализират така наречени “по-високи услуги”, защото ранното разпознаване на несъстоятелността на една фирма защитава трети фирми и лица от финансови искове, които могат да бъдат доста съществени. И не на последно място, счетоводителят защитава изпълнителните директори от лична отговорност за умишлено забавяне на регистрирането на несъстоятелност на фирмата (Insolvenzverschleppung).