Graphic Design Technologie

Gastsprekers

Henk Willems

Ik vond Henk Willems een heel boeiende persoon. Iemand die al veel bereikt heeft in het leven, iemand die inspiratie en creativiteit uitstraalt. Henk houd hem vooral bezig met design & branding. Dit vind ik een heel boeiend onderwerp.

Een huisstijl uitwerken voor een bedrijf of product is iets wat mij enorm interesseert. Het is niet gemakkelijk en er kruipt heel veel tijd in. Maar Henk gaf enkele goede tips mee.

Zijn openingszin was “Math is easy, but design is hard”. Dit vond ik zo’n goede quote dat deze me nog altijd bijblijft. Wiskunde is gemakkelijk omdat het een exacte wetenschap is maar design is iets vanuit je hart. Wanneer je met design bezig bent weet je niet wanneer het goed of slecht zal zijn.

Hij vertelde ons, na dat je afgestuurd bent vergeet je alles en begin je gewoon opnieuw. De dingen die je geleerd hebt op school zijn je basis, maar in het werkelijke leven is er zo veel meer.

Hij heeft alle verschillende branding projecten achter de rug. Sommige projecten waren op aanvraag, maar soms deed hij zelf een voorstel aan een bedrijf om de branding te veranderen en hoe hij het zou aanpakken. De ene keer valt het tegen, en de andere keer vinden de bedrijven dit positief. Ik vind het fantastisch dat hij zo veel risico en durf heeft. Dat is iets wat ik zeker nog moet leren. Hij is niet onzeker over het werk dat hij maakt, hij staat er volledig achter.

Wat ik vooral van Henk Willems heb geleerd is dat je moet doen wat je graag doet, ontwerp wat jij mooi vind en denkt dat past binnen het concept. Creativiteit kost tijd en passie. Ik zag hoeveel tijd Henk in al zijn werken gestoken heeft, en hoeveel hij eraan gewerkt heeft, maar ik geef toe als je zijn werk ziet dan waren al die uren zwoegen en zweten het zeker waard!

Wanneer je echt iets wil bereiken dan moet je er volledig voor gaan. En hoe moeilijk het soms ook zal zijn, wanneer je het zelf wilt, dan zal het je ook lukken.

Henk Willems heeft mij geïnspireerd, op alle vlak.


Ben Urbain

Ben vertelde ons dat onze toekomst er goed uit ziet. Online present is alles, iedereen wil online aanwezig zijn. Online bekendheid is voor vele mensen belangrijk, maar ook gemakkelijk als je goede contacten kent.

Wat is branding volgens Ben Urbain: branding is het geen dat de mensen vertellen als je er niet bij bent. Branding komt vanuit de ziel en raakt de ziel van anderen.

Daarna volgende een uitleg over het verleden van branding. Vroeger was het belangrijk om een ownership te claimen. Daarna werden merken iconen. Daaruit volgde dat er emotie gekoppeld werd aan het werk dat je mee bezig was, emotie had een belangrijke waarde. En als laatste werden merken identiteiten. Merken zijn een manier van leven, er wordt gekeken naar het merk en waarvoor het bekend staat.

Ben gaf ons mee dat het belangrijk is om vragen te stellen, samen te brainstormen, samen achter ideeën zoeken,.. om alles tot een goed einde te brengen.

Je moet nagaan welk verhaal je wilt vertellen en hoe je dat zal overbrengen. Volgens Ben is het gebruik van mock-ups een hele goede manier om je werk voor te stellen.

Ik vond Ben Urbain een heel boeiende gastspreker. Het werk dat hij al gedaan heeft in zijn leven is de moeite waard.

Ben vertelde met heel enthousiasme over zijn werk en het leven dat hij zich in bevindt.

Het was een heel boeiende presentatie die me zeker is bij gebleven.


Geertjan Tillemans

Geertjan is een animator die zich specialiseert in 2D animatie. Doorheen zijn werk maakt hij gebruik van verschillende uitwerking technieken. Animatie is iets waar ik nog niet veel van af weet, maar ik vind het schitterend om te zien hoe je met een platte tekening toch zo’n mooi verhaal kan brengen.

Wat Geertjan ons allemaal heeft verteld over animatie vond ik super. Het was enorm boeiend om ook eens een andere vorm van creativiteit te zien. Ook al leunt het heel dicht aan bij wat wij moeten doen, toch is het zo verschillend. Als wij ontwerpen dan maken we illustraties, maar als Geertjan ontwerpt brengt hij deze illustraties tot leven.

Er komt heel veel bij kijken om een animatie filmpje te maken die misschien maar 1 minuut duurt. Ik vond het daarom wel interessant dat we het proces samen met hem doorlopen hebben. Want wanneer ik een animatiefilmpje zie, sta ik er niet bij stil wat er allemaal aan vooraf ging.

Ik vind zijn projecten dat hij al gemaakt heeft heel mooi. Het is iemand die niet met 1 stijl werkt maar met verschillende stijlen en dat maakt het precies zo leuk. Geertjan neemt alles aan van projecten wat hij kan, van klein tot groot. En dat vind ik nu net zo speciaal, hij is zo’n goede animator maar het maakt hem niet uit wie hem om hulp vraagt, zolang hij maar animaties kan maken. En dat maakt het bijzonder.

Geertjan heeft mijn kijk naar animatie wel doen veranderen, hij heeft me meer inzicht gegeven van hoe animatie in zijn werking gaat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.