Örtagubbens Underbara Läkeörter — Humle

Humle (Humulus lupus)

Humlen infördes till Norden av munkarna på 1100-talet. Men redan för två tusen år sedan var den känd av folken vid Kaukasus, vilka använde blommorna vid ölberedning.

Den har även sedan gamla tider spelat en viktig roll i läkekonsten. Den har en sömngivande verkan. De som lida av sömnlöshet kan stoppa huvudkudden med humleblomster. Detta är ett verksamt och ofarligt sömnmedel.

I gamla nordiska sägner berättas det om mer än ett fall, då ett hus blev kringränt eller antänt, emedan de berusade kämparna sovo en djup sömn. Denna djupa sömn berodde på den starka humlehalten hos mjödet, forntidens dryck.

Humle (Humulus lupus)

Dekokt på humle kan användas såsom sömnmedel, om man ej vill stoppa humle i huvudkudden. Denna dryck tillredes på följande sätt: Ett par skedar humle lägges i ett glas vatten och kokas sakta några minuter. Det drickes varmt vid sängdags.

Humle har även använts sedan gammalt såsom ett gott och bra magmedel. Dekokten göres då i ordning på morgonen och drickes tre á fyra gånger emellan måltiderna.


Detta är ett utdrag ur boken “Örtagubbens 25 underbara läkeörter”.

Gillade du artikeln? Hjärta, dela och kommentera!

www.ortagubben.se | FacebookTwitter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och information som tillkommit sedan boken släpptes 1977 av Litteraturförlaget, Stockholm. Kosttillskott, örter o.dyl bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Vid besvär bör ni främst vända er till hälso- och sjukvården.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.