Örtagubbens Underbara Läkeörter — Kamomill

Kamomill Sötblomster (Matricaria Chamomilla)

Det är en anspråkslös och liten planta, som växer på grushögar, åkrar och vid vägkanter. I Sverige växer den så långt upp som till Dalälven, annars har den sitt hemland i Asien och Sydeuropa.

Den blommar från Juni till långt in i Augusti månad. Den har en kägelformig urholkad blomsterkorg med vita strålformigt utgående blomblad. Den har en mycket stark doft. Om man klämmer sönder blommorna mellan fingrarna, doftar det som av ett fint äpple.

Den användes redan i vårt första århundrade, enligt vår tideräkning, av de gamla romerska läkarna och det är mycket troligt att den även har använts ännu tidigare av forntida kulturfolk.

Dess glänsande gula krona med sin vita strålkrans har jämförts med solen. De nordiska folkslagen tillbådo solen som gud, och de betraktade denna blomma som en helig planta.

Kamomill Sötblomster (Matricaria Chamomilla)

Det torde rent av vara någon mystisk kraft förborgad i denna blomma. Den är ett invärtes läkemedel av mycket högt värde och dess verkningar är vidsträckta och mångfaldiga. Den är både svettdrivande, väderdrivande och krampstillande. Den är en god hjälp vid alla slags katarrer och vid kolikanfall.

Att skölja munnen med kamomillte är förträffligt vid inflammation av tandköttet och mandlarna. Den är även ett gott medel mot reumatism. Det torde icke finnas någon sjukdom, där man inte utan fördel, eller i varje fall utan skada, kan använda kamomill i en eller annan form. Den kan användas såsom avkok till dryck, bad, sköljning, gurgling, omslag o.s.v.

I ett tyskt medicinskt arbete beskrives kamomillens verkningar på följande sätt:

“Invärtes förhindrar och lindrar den kramp, t.ex. vid smärtsamma menstruationer, väderbildning och krampsmärtor i livmodern under grosess. Den återför menstruationerna till det normala och lindrar huvudvärk. Som lugnande medel passar den även för såväl män som kvinnor, som av överansträngning får krampryckningar i ansiktet och har för ljusömtåliga ögon.

Drickes som té, och man tar då 1 matsked i 3 koppar vatten. Emedan örten botar förgiftningar och avlägsnar inflammationer, använder man den både som sårvatten och som omslag vid utslag och brännsår. Som gurgelvatten är medlet utmärkt, om munnen är sårig eller om tandköttet är svullet. Denna dryck är bra till blås- och tarmsköljning, silat genom duk, då man använder 1 rågad matsked i en liter vatten.”

Från arbetet “Gesund durch Heilpflanzen” återger vi:

“Verkar lugnande vid alla sjukdomar. Utmärkt vid förkylning under menstruationen. Kamomillens inverkan sträcker sig från magen ända till levern och njurarna. Kvinnor, som har underlivslidanden, borde dricka te dagligen.” (1–2 rågade teskedar till 2 tekoppar kokande vatten, kan även koka 5 min, stå och draga 10 min, silas och drickes 1 tekopp 2–3 gånger dagligen).

Som gurgelvatten vid halsont, baddning av inflammerade ögon, för uppmjukande av tandbölder och yttre sådana, till tvättning av fula sår och till varma omslag vid reumatisk värk, eksemartade utslag m.m. Potenserad i pillerform är den ett ypperligt medel för barn särskilt under tandsprickningen, vid nervös oro på nätterna, diaréer, förkylningssymptom och liknande, som gör modern orolig — en stor tröst i barnkammaren.

De äldre naturläkarna använde den som lindringsmedel vid svårare förlossnings- och menstruationssmärtor, därav namnet Matrecaria = moderört. Kamomillen anses också som ett gott nervmedel, som giver lugn och ro samt befordrar en naturlig sömn.

Dess mångsidiga verkan är så stor, att man ej i denna form kan giva en uttömmande beskrivning. Blommorna samlas, torkas och förvaras i täta kärl. Ett gott förråd därav bör finnas i varje hem.


Detta är ett utdrag ur boken “Örtagubbens 25 underbara läkeörter”.

Gillade du artikeln? Hjärta, dela och kommentera!

www.ortagubben.se | FacebookTwitter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och information som tillkommit sedan boken släpptes 1977 av Litteraturförlaget, Stockholm. Kosttillskott, örter o.dyl bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Vid besvär bör ni främst vända er till hälso- och sjukvården.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.