Örtagubbens Underbara Läkeörter — Maskros

Maskros (Taraxacum officinale)

Maskrosen, som är en vardaglig blomma på våren och sommaren, betraktas såsom ett ogräs som man bör på allt sätt söka utrota. Det är ingen ful blomma. En äng med blommande maskrosor är en vacker syn. Till denna guldmatta söker sig bin och humlor för att suga till sig dess ädla safter.

Denna blomma har av naturen förlänats mäktiga gåvor och redan de gamla arabiska läkarna använde den såsom medel mot ögonsjukdomar. Namnet Taraxacum betyder nämligen: botar grundligt ögonsjukdomar.

Dess urindrivande verkan, vilken beror av dess höga halt av kalisalter, är omtalad redan på 1600-talet och beskriven i gamla örtaböcker.

Té på maskros har en snabb och kraftig verkan på urinutsöndringen. Det är således ett gott läkemedel mot alla njursjukdomar och det har hjälpt t.o.m. då andra medel icke hjälpt. Som blodreningsmedel vid s.k. vårkurer bör denna planta givas en särskild plats. Det finnes ingen sallad som är så nyttig som just maskrossallad. Man kan använda den på ett mycket enkelt sätt genom att lägga de späda bladen på en smörgås, och äta dem på detta sätt. Härigenom får man både mat och medicin på en gång och detta både billigt och bra.

Maskros (Taraxacum officinale)

Maskrosen är rik på alkaliska salter såsom kalk, natron, magnesium och kalium. Dessutom innehåller den ämnen som kallas cholin, saponin m.fl.

Den är ett gott medel mot förstoppning, åderförkalkning, gikt, och reumatism samt sockersjuka.

Maskrosté, som tillagas å bladen, tillredes som vanligt té utan socker, men det skall stå och draga lite längre. Man kan dricka flera koppar om dagen i några dagar, därefter gör man ett uppehåll några dagar, varpå man åter dricker av téet några dagar.

Maskrosens blommor är också mycket värdefulla. Av dem kan beredas ett vin, som smakar utmärkt och är särskilt favoriserat av amerikaner. Här ett utmärkt recept: 3 liter maskrosblom (endast det gula av blomman), 4 liter vatten, 2 citroner, 2 apelsiner, 2 kg farin eller socker, 1/2 hg jäst.

Vattnet hälles kokande över blommorna i ett emaljerat kärl eller en stenkruka och får stå i 48 timmar. Blommorna silas då ifrån och kramas ur, så att man får med så mycket som möjligt av blomsaften. Så tillsättes jästen, väl blandad med sockret. Citronerna skivas och kärnas ut och apelsinerna skalas och befrias från kärnor. De tillsättes och saften och kärlet övertäckes med en linneduk och lock med tyngd så att det sluter tätt. Alltsammans får stå och jäsa i 2–3 veckor, då det silas upp och slås på buteljer. Vinet bör sedan stå i minst 6 veckor och behållningen blir ungefär 5 liter.

Maskrosbladen plockas bäst under för- och eftersommaren. De finaste bladen växa i högt gräs. Insamla av denna goda planta, torka och förvara den, så att den kan användas även under vintern.


Detta är ett utdrag ur boken “Örtagubbens 25 underbara läkeörter”.

Gillade du artikeln? Hjärta, dela och kommentera!

www.ortagubben.se | FacebookTwitter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och information som tillkommit sedan boken släpptes 1977 av Litteraturförlaget, Stockholm. Kosttillskott, örter o.dyl bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Vid besvär bör ni främst vända er till hälso- och sjukvården.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Örtagubben’s story.