Örtagubbens Underbara Läkeörter — Rölleka

Rölleka (Achillea millefolium)

Denna ört är en av de från äldsta tider mest kända. Sitt latinska namn Achillea är hämtat från den grekiske hjälten Achilles, som av den läkekunnige hövitsmannen Chiron hade lärt känna denna växt såsom ett sårläkande medel. Millefolium betyder tusenblad.

Röllekan förekommer allmänt över hela Sverige på torra gräsmarker, åkerrenar och backar. Det är en halvmeterhög ört med bladen delade i ytterst talrika, smala flikar, och med små, kvastlikt ordnade blomkorgar. Blomkorgen är äggformig, intill 6 mm lång, med de vita blommorna, som ha aromatisk lukt och bitter smak, sittande på ett fjällikt blomfäste. De 5–10 kantblommorna äro tunglika, och de 15–20 diskblommorna äro rörformiga. Röllekan blommar från juli till oktober, och under blomningstiden insamlas under torrt väder de nyutslagna blomkorgarna.

Torkas i skuggan. En god vind är en lämplig torkplats. I medeltidens svenska örtaböcker kallades Röllekan allmänt för Tusenbladsört, och senare även Sårläka. En tid användes den för sina humleliknande egenskaper vid ölbrygd, och kallades då Jordhumla eller Backhumla. Den brukades på sin tid även i Dalarna till att göra brännvin mera rusande, och fick då namnet Galentåra.

Rölleka (Achillea millefolium)

Dioskurides skrev, att Röllekan helar såväl gamla som friska sår och stoppar diarré, och i detta syfte användes örten än idag i folkmedicinen. Den innehåller bl.a. garvsyra, som ju faktiskt genom sina sammandragande egenskaper utövar en verkan på nämnda lidanden.

Äldre personer bör dricka en stor kopp té, kokat på denna blomma, varje morgon på fastande mage. Många ha blivit botade från svår yrsel genom att de någon tid infört detta té i sitt hem och använt det på rätt. Blomman innehåller ett kryddartat nervmedel som är mycket välgörande för hela organismen. Den är även urindrivande, krampstillande och tarmantiseptisk.

Då man kokar detta té tager man omkring en matsked av blommorna till en stor tékopp vatten. Man kan låta téet koka ett par minuter och sedan låta det stå och draga några minuter.

Lägger man några krossade enbär i téet, så får det en mycket god smak.

Då växten förekommer över hela landet, så är det ju lätt att plocka och insamla den under sommaren.

I Småland, och även i en del andra län, kallas den för Renfana, men detta är oriktigt. Renfana är en helt annan blomma, med alldeles annorlunda verkningar. (Se föregående växt.) Denna underbara blomma kan icke nog rekommenderas.


Detta är ett utdrag ur boken “Örtagubbens 25 underbara läkeörter”.

Gillade du artikeln? Hjärta, dela och kommentera!

www.ortagubben.se | FacebookTwitter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och information som tillkommit sedan boken släpptes 1977 av Litteraturförlaget, Stockholm. Kosttillskott, örter o.dyl bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Vid besvär bör ni främst vända er till hälso- och sjukvården.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.