Örtagubbens Underbara Läkeörter — Vallört

Vallört (Symphytum officinale)

På svenska kallas denna växt för svartrot; även benvälla. Den ha varit känd i gamla tider. En av forntidens läkare berömmer den såsom ett gott läkemedel vid benbrott. Det latinska namnet Symphytum betyder nämligen “låter sammanväxa”.

Det är dock först på senare år som den synes ha blivit något vidare känd i vårt land. Man har funnit att roten innehåller en alkaloid eller växtbas, som benämnes konolodin. Den användes såsom sammandragande och bindande ämne.

En berömd engelsk vetenskapsman skriver om denna växt följande:

Symphytum officinale. -”I stor omfattning använd i England vid försvagad näringsomsättning, varbildning, dålig matsmältning samt i allmänhet såsom stärkande medel. Den befordrar även tillfrisknandet av benbrott (doktorerna Fernie och Lyle bestyrka detta). Doktor Fernie och andra har förordat att använda den mera allmänt, emedan den är alldeles oskadlig. Alla homeopatiska läkare ha tillrått att intaga den i stora doser, alldenstund den är mild och ofarlig. För att de eventuella giftiga ämnena i vallörtsroten skulle kunna inverka ofördelaktigt torde man få förtära den i mycket stora doser.

Själv känner jag till fall, vid vilka vederbörande har förtärt av denna växt i flera år och där densamma hejdat utvecklingen av sjukdomen och befrämjat och underhållit näringsomsättningen i organismen.

Vallört (Symphytum officinale)

I England är drogen känd under namnet “knit-bone”, emedan den befrämjar tillfrisknandet av benbrott och “sammanknyter” benändarna. Fernie, som är medicine doktor, säger: “Kirurger har förklarat, att denna rot i pulverform, upplöst i vatten, verkar fördelaktigt vid blödningar och benbrott: den påskyndar nämligen callusbildningen vid benbrott. Vetenskapsmännen veta, att vallörtsroten verkar på detta sätt på grund av de däri ingående ämnena och deras inverkan på de levande vävnaderna, då däremot en lekman känner till dess verkan på grund av de erfarenheter, som man haft av densamma under många århundraden.”

Ur ett botaniskt arbete på tyska språket anföres även följande:

Symphytum officinale (vallörtsrot). — ”Dess rötter upp-grävas ur jorden om hösten, eller tidigt på våren. Utvärtes använder man den vid krosskador, gamla sår, hudsjukdomar. Tidigare använde man den i synnerhet vid benbrott och ljumskbråck, invärtes mot blodspottning, rödsot, diarré, blåslidanden, slembildningar o.s.v. De unga rötterna kunna användas som surrogat för sparris, de unga bladen som krydda i soppor och de äldre bladen som spenat.”

Många goda vittnesbörd har avgivits av personer, som blivit underbart hjälpta genom detta medel. Det har hjälpt för gamla bensår, kronisk snuva, nervvärk och astma, reumatism m.fl. sjukdomar.

Då man börjar använda densamma framkallar den en livlig utrensning och främjar bortförandet av avfallsämnen och gifter från kroppen, varigenom organismen bättre kan ta upp kampen mot hälsans fiender och framkalla ett bättre tillstånd för hela kroppen.

Pulveriserad och färdigberedd vallörtsrot finnes att köpa från Örtagubben.

Dosering: En tesked av pulvret utröres väl i ett glas vatten och drickes några klunkar då och då. 1 glas om dagen kan räcka.

Säkerligen skall denna ört få bli till hjälp för många som dragas med olika sjukdomar, om den användes rätt.


Detta är ett utdrag ur boken “Örtagubbens 25 underbara läkeörter”.

Gillade du artikeln? Hjärta, dela och kommentera!

www.ortagubben.se | FacebookTwitter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och information som tillkommit sedan boken släpptes 1977 av Litteraturförlaget, Stockholm. Kosttillskott, örter o.dyl bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Vid besvär bör ni främst vända er till hälso- och sjukvården.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Örtagubben’s story.