Bursa Ortodonti alanında faaliyet göstermekte olan ortodonti uzmanları sadece diş teli tedevisi değil bunun yanında ağız ve çene yapısı ile ilgili tedaviler uygulamaktadır.

bursa ortodonti

Ortodontik tedavi sadece çocuklar için yapılan bir tedevi değildir. Günümüzde ortodonti ygulamalarında , yetişkin hastalar büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu sayı ortodontik teknolojideki gelişmeler ve uygun tedavi seçenekleri nedeniyle büyümeye devam edecektir.

Her Yaşta Güzel Bir Gülümseme

Metal braketli diş teli tedavileri genellikle göz kamaştırıcı olduğu söylenemez. Artık ortodonti son on yıllarda çok yol kat etti. Dişlerini tedavi etmekten kaçmak yerine, daha çok yetişkin gülümsemeyle ilgili sorunları çözmeyi seçiyor. Ayrıca, ortodonti hızla geleceğinize yatırım yapmak için istikrarlı bir yol haline geliyor. Örneğin, görünmez diş telleri veya hatta geleneksel diş telleri gibi ortodontik tedavi yöntemini kullanan yetişkinler, artık kendilerinde kusur görüyorlar çünkü artık halktan gülümsemekten utanmıyorlar.

Ortodonti Tedavisi Ne Zaman Gereklidir?

Birinin ortodontik tedaviye başlamanın birçok nedeni vardır:

  • Nefes alma sorunları: Özellikle uyurken ağzınızdan nefes aldığınızda, ağır horlama ve uyku apnesine neden olabilir. Ortodontik tedavi , dişlerin konumlandırılmasından kaynaklanıyorsa ve solunum bozukluğuna veya sinüs sorununa yol açmıyorsa, solunum problemlerinize yardımcı olabilir.
  • Isırık problemleri: Crossbite, crowding, underbite ve overbite, ortodonti ile düzeltilebilen ısırık sorunlarıdır. Örneğin, alt ön dişleriniz üst ön dişlerinizin üzerine yapışırsa, eşit olmayan bir ısırık oluşturursa, diş telleri bu sorunu düzeltir.
  • Fazla dişler: Birçok insan, diğer dişleri hizalamadan dışarı iten ekstra dişlere sahiptir. Ortodonti, diğer dişleri uygun yerlerine döndürerek bunu düzeltebilir. Diş telleri için takılmadan önce fazladan diş çekmeniz gerekecektir.
  • Boşluk: Ön dişleriniz arasında büyük bir boşluk varsa, ortodonti, tedavisi daha çekici bir gülümseme vererek kapatabilir.
  • Kazalar: Sert sporlar yapıyorsanız ve yüzünüze çarptıysanız ya da çenenizi kırdığınızı gördüğünüzde kötü bir düşüş yaşadıysanız, ortodontik tedavi ağzınızı tekrar işleyişe sokacaktır.
  • Rahatsızlık: Çene hizalama sorunları, aşırı kalabalık veya çok küçük dişler ile ilgili sorunlar nedeniyle konuşmada zorluk çekiyorsanız, ortodontik tedaviden faydalanabilirsiniz. Diş teli veya ayarlayıcılar dişlerinizi doğru pozisyona getirerek konuşmalarını kolaylaştırır.
  • Başparmak emme: Bu, çocuklara özgüdür ve bu kötü alışkanlık, üst çene daralması sırasında üst kesici dişlerin çıkmasına neden olabilir. Yetişkin dişlerinden sonra baş parmaklarını emen çocuklar muhtemelen ortodontik müdahaleye ihtiyaç duyacaktır.
Ortodontik tedavi çeşitleri nelerdir

Ortodontik tedavi çeşitleri nelerdir.

Ortodontik tedaviler, belirli bir süre boyunca kullanılan cihazlardan oluşur. Bu cihazlar, tedavi edilen kişiye özel olarak tasarlanmıştır ve düzenli olarak bakımları yapılmalıdır.

Diş telleri geleneksel olarak ciddi ısırma ve hizalama sorunları olanlar için ayrılmıştır. Metal braketler ve tellerden oluşan diş telleri farklı şekillerde gelir:

  • Genellikle ortodonti ile ilişkilendirdiğimiz metal diş telleri olan geleneksel diş telleri.
  • Dişleri renkli olan ve metal muadillerinden daha az fark edilen seramik diş telleri.
  • Telleri dişlerin içine yerleştiren şeffaf plaklarla tedavi.
şeffaf plak

Diş telleri gibi, şeffaf plak larla tedavi başka bir yetişkin ortodontik tedavidir. şeffaf plaklarla tedavi sistemi, ağzınıza uygun olan şeffaf plak lardan oluşarak dişlerinizi kademeli olarak doğru pozisyona getiriyor. Her bir şeffaf plaklarla tedavi iki hafta boyunca giyilir, bundan sonra yeni bir set verilir. Düzenleyicilerinizi günde yaklaşık 22 saat boyunca takmanız, sadece şeffaf plakları yemek esnasında çıkarmanız gerekir.

Ortodontik Tedavi Ne Kadar Sürüyor?

Aldığınız tedavinin yöntemi tedavinin ne kadar süreceğini belirleyecektir. Bursa Ortodonti uzmanlarından birine gelerek ilk muayenenizi yaptırdığınızda size bilgi verilecektir. Genellikle ortodonti tedavileri altı ay ile üç yıla kadar değişen zaman aralıklarında olabilir. Tedavinizin sonunda, dişlerinizin yeni ve uygun pozisyonlarında kalmasını sağlamak için çıkarılabilir şeffaf plakları kullanmanız gerekebilir.

Ortodontik tedaviye ihtiyacınız olup olmadığından emin değilseniz, lütfen bugün bizimle iletişime geçin. Bursa Ortodonti uzmanı sorularınız ve beklentilerinizi karşılayacak bir tedaviyi kaç yaşında olursanız olun güzel bir gülümseme ile sizi tanıştıracak bir ortodontik tedavi planı oluşturacaktır.

Ortodonti

Written by

Ortodonti

Bursa Ortodonti, diş teli, implant tedaviler, lingual tedavi- ortodontist https://muratselek.com.tr

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade