Sarsah
Sarsah

Sarsah

Entrepreneur, Techy, Ghanaian, I am a Doer! @Osam_Sarsah