0 to something: The Journey of a First-Time Entrepreneur. Ep. 1 — My Backstory
Markus Jones-Quartey
103

Riktigt snyggt! 👊🏻

Egentligen indifferent mellan text och video. Men, kanske att textformatet gör det enklare att scrolla igenom, läsa om och ta det i sin egen takt. Dessutom, kan personligen tycka att material med mycket bilder och data (i.e. Charts osv) passar bättre för video!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Oscar Stenberg’s story.