A resource pool for startups and growth companies in Norway challenged by the Coronavirus.

Last updated 21 April 2020, 16:24

Hey there! We have moved this information over to our own website. Pease visit www.oslobusinessregion.no for further updates. Best regards from the Oslo Business Region team

In collaboration with ICT Norway, MESH Norway and Katapult, Oslo Business Region has gathered links from sources that could be or become useful for Norwegian startups and growth companies during and after the Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Disclaimer: This is not a guide book on what to do, nor a complete list of sources. We do not take any responsibility for the content listed below.

Do you have suggestions for other useful information or something that is not correct. Please, let us know.

We have grouped some of the articles however some of the links might be relevant on other topics as well.

The site will be updated.

Latest news

Dagens Næringsliv, 7.4.2020 Dette er regjeringens syv tiltak etter påske

Dagens Næringsliv, 7.4.2020 Store kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni

NRK, 7.4.2020: Gjør sju endringer i koronatiltak

NRK, 7.4.2020: Fleire norske festivalar og idrettsarrangement blir avlyst

NRK 7.4.2020: Slik rammer koronaviruset norsk økonomi

Aftenposten, 3.4.2020: Håndverkere, kunstnere og andre frilansere som har mistet inntektsgrunnlaget får dekket 80 prosent

VG, 2.4.2020: Her er krisepakken regjeringen planlegger å legge frem i kveld

Shifter, 1.4.2020 (updated): En guide gjennom krisepakke-jungelen

Norway Today, 1 April 2020: Almost 12,000 new unemployment benefit applications to Nav on Monday

Shifter: 27.3.2020: Nye milliarder for å hjelpe gründerne gjennom krisen

Aftenposten. 27.3.2020: Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter — oppoisjonen vil legge mer penger på bordet

NRK, 27.3.2020: Nå kommer «kontantstøtten» til bedriftene

Dagens Næringsliv, 27.3.2020: Fakta om kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter

Finansavisen, 26.3.2020: Nær fem milliarder i ny gründerpakke

Dagens Næringsliv, 26.3.2020: Ny pakke fra regjeringen på nærmere 5 milliarder — halvparten til gründere og vekstbedrifter

The Local, 25.3.2020: Norway extends coronavirus lockdown until after Easter

Dagens Næringsliv, 24.3.2020: Vil holde Norge stengt til påske

NRK, 24.3.2020: Solberg: Koronatiltakene videreføres til over påske

E24, 23.3.2020: Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter

Dagens Næringsliv, 23.3.2020: Se koronavirusets herjinger i markedene

NRK, 19.3.2020: Stortinget la fram ny krisepakke

VG, 17.3.2020: Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

E24, 17.3.2020: Permitteres du? Her er den store guiden

Nettavisen, 16.3.2020: Dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen

Aftenposten Regjeringen med korona-krisefond på 100 milliarder kroner til norsk næringsliv

The Norwegian government

Regjeringen: Koronasituasjonen

Regjeringen, 7.4.2020: Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Regjeringen, 3.4.2020: Kan basere søknad på omsetningsfall siden jan/feb 2020

Regjeringen, 2.4.2020: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regjeringen, 27.3.2020: Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Regjeringen, 27.3.2020: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

Regjeringen, 16.03.2020: NOK 100 billion worth of guarantees and loans in crisis support for businesses

Regjeringen, 13.3.2020: The Government acts to mitigate effects of the COVID-19 pandemic on the economy

Innovation Norway

Innovasjon Norge, 23.3.2020: Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder

Innovasjon Norge, 19.3.2020: Innovasjon Norge setter ned rente

Innovasjon Norge, 18.3.2020: Hvordan kan vi hjelpe deg i koronakrisen?

Innovasjon Norge: Avdragsutsettelse som følge av Korona-viruset

City of Oslo

Oslo kommune, 31.3.2020 Informasjon om korona og kommunens tiltak

Oslo kommune, 3.4.2020: Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune (including events etc in Oslo)

NAV

NAV: Koronavirus — hva gjelder i min situasjon?

NAV, 2.4.2020: Ny løsning for å dekke sykepenger fra dag 4 for korona-sykefravær

NAV, 30.3.2020: Du kan søke om forskudd på dagpenger

NAV, 3.4.2020: Er du permittert på grunn av koronaviruset?

NAV, 1.4.2020: Permitteringer — informasjon til arbeidsgivere

Health

Helse Norge: Koronavirus

Helse Norge, 1.4.2020: Events and Activities

Helse Norge, 30.3.2020: Quarantine and isolation

Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus disease — advice and information

Other organizations

NHO: Krisepakker: Tiltak for bedrifter

NHO, 1.4.2020: Koronaviruset: Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater

PWC, 13.3.2020 Nye permitteringsregler kan redde virksomheter

KPMG, 13.3.2020: Coronavirus-epidemic — information for foreign companies with project activities in Norway

Statistics and analysis

SMB Norge, 18.3.2020: Ny Undersøkelse: Fare for konkurs hos 4 av 10 småbedrifter i Norge.

Oslo Business Region, 18.3.2020: Response from the Norwegian startup community as a consequence of COVID-19.

Aftenposten, 20.3.2020: Direktestudio: Koronaviruset: 185.000 søknader om dagpenger

Hub by Danske Bank, 23.3.2020 (updated): Survey Results: The Current State of Nordic Startups During COVID-19

IKT Norge, 17.3.2020: Undersøkelse: Hvordan påvirker korona-utbruddet IT-næringen?

The New York Times, 19.3.2020: Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak

Other

Facebook group organized by several people in the startup community: Korona-dugnad for startups i Norge

Coronavirus Tech Handbook

Shifter, 30.3.2020: #Fortsettåhandle. Her er tilbud på tjenester fra 92 startups som trenger deg som kunde nå

EU related articles

European Commission, 17.3.2020 Applications welcome from startups and SMEs with innovative solutions to tackle Coronavirus outbreak

Shifter, 16.3.2020 EU åpner pengesekken: Gir 1,6 milliarder til corona-løsninger

The site will be updated.

Image: Shutterstock

We support startups, growth companies and the Oslo startup ecosystem with networks, collaborations and insight. We also organize @osloiw

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store