24 Followers
·
Follow

Düşünceler — XIX

Anlatacaklarınız var dinleyen yok dinleyen var anlatacak yok. Tam ayağa kalkıyorum konuşacağım söz kesiliyor. Tam oturuyorum, okumaya başlıyacağım sözcük kesiliyor. Tam dinleyecek oluyorum vaz geçiyor.

“Zamanın nasıl geçip gittiğini…” gibi kelimelerle analatamadıklarımız ve aşamadıklarımız var. Gökyüzüne kafamızı kaldırıp gözlerimizi kısacak kadar bakamadığımız. Çocuklarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla birlikte olamadığımız dakikalarımız ve bir sürü şey.

Bütün bu olanlar karşısında anlamsız ama anlamlı gelen amaçsız ama bir amaca itafen. Ne yaptınız? İşe mi gittiniz? Çocuklarınızın geleceği mi var işin ucunda? Çok iyi paralar mı dönüyor? Aç mı kalacaksınız? Kadro meselesi mi? Sınavdan mı kadınız? İstediğinizi alamadınız mı ne oldu?

Güne başlarken ne istediniz, o hafta o ay o yılın başında “bu yılda böyle” geçsin dediniz ve geçti mi, iyi gididyor mu? …


Image for post
Image for post

Şimdi bu projede lazım olacak araçlar nelerdir? Öncelikle bilgisayarımızda Python kurulu olmalı. Ben Windows işletim sistemi üzerinde işlemleri anlattım. Mac ile aralarında fark yaratacak işlemler mevcut değil. Her iki tarafta zorlanmadan adımları takip edebilir.

Python versiyon 3.4.4 kullanıyorum. Kod editörü olarak herkesin ulaşabileciği seviyede olan Atom’u tercih ettim. Bunların dışında Google hesabınız tabiki olmalı. Ekstra pythonda eklentilerimizi kurmak ve kodumuzu çalıştırmak için CMD bize yeterli olacaktır.

Haydi başlalayalım. Öncelikle google da api oluşturma olayını çözelim. Aşağıda anlaşılır olabilecek şekilde görseller ile anlatmaya çalıştım. Veridğim link üzerinden Google Api Hizmetlerine gidelim. …


Image for post
Image for post
Eve Ventrue

Roma

Önemli kişinin kapısı çalındı içeri giren rahipti, koltuğunda oturan kişi ayağa kalkıp zamanı sordu “Vakit geldi mi”, “Efendim doğudan gelmesini beklediğiniz misafirler daha gelmediler” “Peki güneye gönderdiğimiz elçiden haber var mı?”, “Evet, bilgiyi tarikat temsilcisi almış”

Güneşin tepede olduğu bir vakte kilisenin büyük meydanında bir kaç grup insan bekliyordu. Herkesin gözü bir bacadan çıkacak olan duman ve rengiydi. Sağda solda sokak satıcıları fırsat kolluyor, bir köşede vaaz veren bir adam etrafında toplanan insanlara alınacak kararların bizleri felakete götüreceğini, şeytanın oyununa gelinmemesi gerektiğin söylüyor ama insanlar ona pek kulak asmıyordu. Bazıları bu yaptığının küfür olduğunu söylüyordu.

Salonda sesler bir yükseliyor bir alçalıyor. toplantı başlamak üzere ancak halen bir iki katılımcı eksiği var. Kapı görevlileri son uyarı için işareti bekliyor. …

About

Osman Esad

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store