Eski Girişimciden, Yeni Girişimciye 10 Tavsiye
Aykut Bal
1129

Aykut Hocam, sen hala farkında değilsin sanırım. İnsanlar, yalandan başka birşey istemiyorlar. Sen hala tecrübe diyorsun.

Benim tecrübe ettiğim ise;
Tecrüben kıymetli olsa, parayla satabilirdin zaten. Bedava dağıttığına göre kıymetli de değil. 
Çok acı ama durum bu.

Sonra bana çok küfür ediyorsun diyorlar :/ Hırsız, işini yapınca suçlu değil, ben küfür edince kabahatli.

Bu konu çok uzar. Sanat sanat içindir, halk için değil. Sen de, kendin için, kendine saygın için yazmaya, aktarmaya devam et.

İyilik et, denize at. Balık bilmezse, Halik bilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.