Ben fotoğraf çekmeyi sevmiyor değilimki!

Ben fotoğrafçıda değilim, fotoğraf çekmeyi de sevmiyorum. Aslında öyle değil. Ben fotoğraf çekmeyi sevmiyor değilim. Derdim, son 10 senenin büyük derdi olan “anı yakalamak”

Herkes anı yakalamak yada paylaşmak derdinde.
Fotoğraf ile anı ölümsüzleştiriyormuş. Bak bak ne büyük yalan!

Fotoğraf, en naif hali ile, çekilen anı ileriki zamanlar için, hatırlamak, yeniden o atmosfere girebilmek için çekilir. Külliyen yalan!

Yahu, orijinal bir resmin fotokopisini çektiğinde, elindeki kopyada orijinali kadar kıymetli midir? Belki sana orjinalini hatırlatır ama bir orijinali değildir.

O an, yaşanmış ve bitmiştir.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated osm4n homek’s story.