Gerçek Zenginlik Nedir?
Mustafa Gerdan
512

Konu ne şirket kurmaya karar vermek ne sonrasındaki kurma işlemleri.

Esas soru :

Ayakta kalabiliyor musun? Ayakta mısın?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated osm4n homek’s story.