Podcastaajat iloitkaa: Jaksohali 2019 -festivaali järjestetään helmikuussa

Olli Sulopuisto
Jan 14, 2019 · 2 min read

Toista kertaa järjestettävän Suomen sympaattisimman podcast-festivaalin päävieraaksi saapuu Tim Howard, Reply All -podcastin editori. Tätä esitystä et halua missata!

Luvassa muutakin ohjelmaa podcastaajilta podcastaajille. Nopeita esityksiä, syvällisiä paneelikeskusteluja ja mahdollisuus nykäistä kiinnostavia puhujia hihasta.

LIPUT myy Tiketti, hinta on 20 euroa tai brunssin kanssa 35 euroa.

Ohjelma

10–10.30 Alkusanat: Mitä podcasteissa tapahtuu 2019?

Mitkä ovat podcastien trendit 2019? Veera Luoma-aho esittelee kymmenen podcastien uutta suuntaa ja parhaat esimerkit.
Puhuja: Veera Luoma-aho, Jaksomedia

10.30–11 Tämän takia kuulijat rakastavat podcasteja

Vuosi 2018 oli vihdoin podcastien vuosi. Podcast-keisari Olli Sulopuisto kertoo, mitä tiedämme kuulijoista ja siitä, miksi he kuuntelevat podcasteja.
Puhuja: Olli Sulopuisto, Jaksomedia

11–11.30 Vaikutan, siis teen podcastia

Tubettajat ja bloggaajat ovat löytäneet podcastit, ja tehneet sen hyvin. Ruotsissa vaikuttajien podcastit ovat iso trendi. Miksi podcasteista tuli tubettajien ja bloggaajien juttu, ja mitä heiltä voi oppia? Keskustelussa A-lehtien nuorten liiketoiminnan johtaja Anni Lintula (Zetapodi), toimittaja-bloggaaja Julia Thurén (Juliaihminen, Melkein kaikki rahasta) ja muutama muu jännittävä vieras, jotka varmistuvat myöhemmin!

11.30–12 Miltä laatu kuulostaa?

Äänituottaja Juha Jaakkola kertoo, miten saat podcastin kuulostamaan hyvältä. Oikeat mikit, tilat, tekniikka ja äänisuunnittelun salat napakasti puolessa tunnissa.
Puhuja: Juha Jaakkola, Jaksomedia

12–12.30 Podcast mix

Haaveiletko omasta podcastista vai teetkö sellaista jo itse? Kerro ja opi muilta! Jaksohalin osallistujat kertovat omista kokemuksistaan ja toiveistaan ohjatusti pienryhmissä.

Lounas 12.30–13.30 (Korjaamon brunssi)

Omakustanteinen lounas/brunssi Korjaamolla. Jaksohalin pääsylipun ja Korjaamon brunssin (brunssi klo 11–15) voi ostaa myös kerralla yhteishintaan 35 euroa.

13.30–14 Näin uutismedia tekee podcasteja

The Daily ja Today, Explained — uutismedioiden podcastit ovat iso ilmiö. Helsingin Sanomien supersuositun Uutisraportti-podcastin Tuomas Peltomäki kertoo, miksi uutismedia alkoi tehdä podcastia, miten Uutisraporttia tehdään ja mitä matkan varrella on opittu.

14–14.45 Suomen paras podcast 2018

Jakson Suomen paras podcast -kilpailussa menestyneet kertovat, miten kuulijoiden rakastamat podcastit syntyvät. Lisäksi fanfaareja, konfetteja ja palkintojen jako!

14.45–16.00 TÄHTIVIERAS: Tim Howard, Reply All

Yksi maailman kovimmista podcastien tekijöistä, Reply All -podcastin editori Tim Howard, puhuu podcastien tekemisestä ja vastaa yleisön kysymyksiin. Howard on työskennellyt aiemmin mm. legendaarisessa Radiolabissa, ja kertoo nyt amerikkalaisten huippupodcastien tekemisen salat. Esitystä ei taltioida, vaan ainoa mahdollisuus on kuulla se Jaksohali-festivaaleilla.


Originally published at Jakso.fi.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store