Välillä podcasteista pitää puhua telkkarissakin

Hesarin Tuomas Peltomäki ja Jakson Olli Sulopuisto (se olen minä) olimme Ylen Aamu-tv:ssä puhumassa podcasteista. Oli hämmentävän nopeat 12 minuuttia.


Originally published at Jakso.fi.

Like what you read? Give Olli Sulopuisto a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.