[Exhibition] Zakka : Goods and Things (Tokyo, Japan)

[04.2016]

Matsunoya Sundries Peddler || Matsunoya + Norihiko Terayama

สงกรานต์ที่ผ่านมามีโอกาสไปดูนิทรรศการ Zakka: Goods and Things ที่จัดขึ้นที่ 21_21 Design Sight ตรง Tokyo Midtown ย่าน Roppongi เป็นไม่กี่นิทรรศการที่อยากดูแล้วยังหลงเหลืออยู่เพราะช่วงที่ไปเหมือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างนิทรรศการ เลยพลาดอะไรไปหลายอย่างมากๆ น่าเสียดายฮือ

Zakka ( 雑貨) แปลได้คร่าวๆ ว่าของกระจุกกระจิก หรือสิ่งของที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ โดยในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของญี่ปุ่นนั้น Zakka มักจะใช้หมายถึงของในชีวิตประจำวันเช่นกาต้มน้ำ ไม้กวาด ถ้วย ถัง กาละมัง บลาๆๆ แต่ต่อมา คำคำนี้ก็เริ่มมีความหมายที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ของใช้ในบ้านอื่นๆ ของเล่น ไปจนถึงของที่เราซื้อมาแม้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดี(แต่ก็ยังซื้อ)

นิทรรศการนี้ก็เลยเป็นเหมือนการรวบรวมสิ่งที่เรียกว่า Zakka จากที่ต่างๆ มาให้ดูกัน และยังมีการสำรวจถึงวัฒนธรรมของ Zakka ความเปลี่ยนแปลง ดีไซน์ของ Zakka และอิทธิพลของ Zakka ที่มีต่อชีวิตของเราประมาณนั้น เพราะ Zakka กลายมาเป็นของที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากทีเดียว

Matsunoya Sundries Peddler || Matsunoya + Norihiko Terayama

ชิ้นนี้เป็นการจำลองรถเข็นขายของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในสมัยเมจิ แต่เป็นการเอาของใช้ในสมัยปัจจุบันไปใส่แทน

อันนี้คือแบบดั้งเดิม

The Zakka of the Exhibition

.

Roots of Zakka

.

A Never Ending Loop of Thoughts || of Thoughts

อันนี้สนุกดี ให้เราตอบคำถาม ใช่-ไม่ใช่ แล้วมันจะจบลงที่ว่าไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเป็นแบบไหน แล้วก็ไปหยิบเอกสาร/หนังสือ ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เราได้มามาอ่านได้

d mart used : A Convenience Store by the D&DEPARTMENT PROJECT | Kenmei Nagaoka + D&DEPARTMENT PROJECT

อันนี้เป็นการรวบรวม Zakka ในบ้าน ที่เป็นของจำเป็นในแต่ละวัน โดยเฉพาะของที่เรามักจะมีมากกว่า 1 ชิ้นในบ้าน มีมากเกินความจำเป็น และพวกของที่มีไว้แต่ก็ไม่เคยเอามาใช้ แล้วคนจัดก็เอามารวบรวม ทำเป็นเหมือนชั้นวางในร้านขายของสะดวกซื้อขึ้นมา

ดูตรงนี้เสร็จก็คิดว่าถ้าเอาของที่บ้านมาตั้งบนชั้นบ้างก็คงได้เป็นร้านเครื่องเขียนขนาดย่อมเลยทีเดียว

Lost & Found || Miyoko Okao (Stylist)

ผู้จัดตรงส่วนนี้มีอาชีพเป็น Stylist เลยบอกว่า ทุกๆ วันมีเขาจะนำ Zakka มาใช้ในงานเป็นจำนวนมาก เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว Zakka เหล่านั้นก็ถูกนำไปเก็บ แล้วบางครั้งก็ถูกลืมไปเลย ตรงนี้ก็เลยเป็นการรวบรวม Zakka ที่เคยถูกลืมไป หรือเคยหายไปในส่วนลึกลับของบ้านเอาไว้ด้วยกัน แล้วก็ใช้ชื่อผลงานว่า Lost & Found

Lost & Found || Miyoko Okao (Stylist)

.

.

.

.

Lovable Bad Design || Hisakazu Shimizu

.

.

Sentakumono ? TAIWAN #2 || The Simple Society & RONDADE

ชอบสกอตเทปอันนี้มาก ดูแล้วเหมือน Ammonite

.

The Zakka of the Exhibition

.

Hook Carpet || We Make Carpets (More info : http://www.wemakecarpets.nl/ )

พรมที่ทำจากตะขอ ออกแบบโดย We Make Carpets

ZAKKA Exhibition Library || Haruka Kunimatsu

ตรงนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Zakka ให้คนมานั่งพักผ่อนอ่านเพิ่มเติมได้

ZAKKA Exhibition Library || Haruka Kunimatsu

.

21_21 Design Sight, Roppongi

Venue :
21_21 Design Sight
9–7–6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

Date: February 26 — June 5, 2016
Closed: Tuesdays (Except March 15, May 3)
Time: 10:00–19:00 (Entrance until 18:30
Admission: General ¥1,100 
University Student ¥800 
High School Student ¥500 
Junior High School Student and under may enter for free
*¥200 discount for a group of over 15 people
*With a certification of disability, admission is free as well as that of an accompanying care-giver.

Website :
http://www.2121designsight.jp/en/program/zakka/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.