The First 20 Hours : How to Learn Anything

A TED Talk by Josh Kaufman

วันก่อนฟัง TED Talk อันนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ดีเลยอยากมาสรุปคร่าวๆ ให้อ่านกันค่ะ

คุณจอชเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า คนเราจะเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กัน เขาก็เล่าว่าได้ไปหาข้อมูลมาจากหลายที่ แต่ละที่ก็บอกว่าต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง ซึ่งคุณจอชก็บอกว่า โห ถ้าใช้เวลาขนาดนี้ชาตินี้คงไม่ได้เรียนอะไรใหม่อีกแล้ว เพราะถ้าให้เทียบมันเท่ากับการทำงาน full-time ถึงห้าปีเลยทีเดียว แต่หลังจากได้ไปอ่านที่มาของกฎ 10,000 ชั่วโมงก็พบว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่แบบนั้น

กฎ 10,000 ชั่วโมงที่ทุกคนต่างพูดถึงนั้นเป็นการศึกษาของ K. Anders Ericsson ที่ศึกษาพวกนักกีฬามืออาชีพ นักดนตรีระดับโลก ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดที่เป็นยอดฝีมือได้นั้น ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้นานเท่าไหร่ แล้วก็พบว่ายอดฝีมือส่วนใหญ่ก็ใช้เวลากันราวๆ 10,000 ชั่วโมง แต่ไปๆ มาๆ คนส่วนใหญ่ดันไปเข้าใจกันว่ากฎ 10,000 ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าคนเราจะเรียนรู้อะไรต้องใช้เวลาถึง 10,000 ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งไม่เป็นความจริง

Dr. K. Anders Ericsson

แล้วจากการวิจัยของคุณจอชเอง ก็พบว่าคนเราสามารถฝึกฝนตัวเอง จากจุดที่ไม่รู้อะไรเลย ให้ไปอยู่ในระดับที่สามารถทำทักษะนั้นได้ในระดับดีได้แค่ในเวลา 20 ชั่วโมง แต่ 20 ชั่วโมงที่ว่านั้นมันไม่ใช่แค่ฝึกงุ้งๆ งิ้งๆ ไปเรื่อยแล้วจะเก่งนะ แต่ต้องมีเทคนิคในการเรียนรู้ เพื่อที่จะใช้ 20 ชั่วโมงที่ว่าไปกับการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยมี 4 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คนเราสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วดังนี้

1. ให้จำแนกทักษะที่อยากทำได้ออกมาเป็นส่วนย่อยๆ

เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทักษะนั้น จริงๆ แล้วประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ มากมาย ยิ่งเราสามารถแบ่งทักษะนี้ออกมาได้ละเอียดมากเท่าไหร่ เราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรคือทักษะที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้จริงๆ แล้วจะได้ฝึกทักษะย่อยอันนั้นก่อน เมื่อเราฝึกทักษะที่สำคัญที่สุดก่อนแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลาอันจำกัด

2. เรียนรู้ให้มากพอที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้

ให้หาแหล่งข้อมูลประมาณ 3–5 แหล่งมาเป็นแหล่งอ้างอิง (เช่น หนังสือ / DVD สอน ฯลฯ) แล้วเรียนรู้ให้มากพอที่จะสามารถรู้ตัวได้ว่าตรงไหนผิด จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ด้วยตัวเอง 

3. กำจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ออกไป

อุปสรรคที่ว่าก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้วอกแว่ก เช่น อินเทอร์เนต ทีวี เป็นต้น

4. ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง

คุณจอชบอกว่าคนเราก่อนจะเรียนรู้อะไร จะมีจุดที่รู้สึกว่าตัวเองโง่มากในเรื่องนี้ แล้วจะหงุดหงิดมากๆ เพราะไม่มีใครชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองโง่ แล้วการรู้สึกว่าตัวเองโง่ก็จะทำให้ท้อ ไม่อยากฝึกขึ้นมาได้ ก็เลยบอกว่าถ้าตั้งใจฝึกได้อย่างน้อย 20 ชั่วโมง มันก็จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามจุดรู้สึกโง่นี้ไปได้ 

ตอนจบพีคมาก คุณจอชบอกว่าเอาแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้กับการฝึกเล่นอูคูเลเล่ ต้องดูตอนจบที่เขาเล่นให้ดู ฮามากกกกกกกกก ลองกดไปฟังดูนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.