Radio, podcastit ym.

Skeptismin historiaa ja nykypäivää

Kuuntele Kalle Haatanen Yle Areenassa:

Viikolla 91-vuotiaana kuolleen sosiologi Zygmunt Baumanin haastattelu vuodelta 2012.

Kuuntele Yle Areenassa:

Musiikki ja levyt

Huora: Sori siitä

Vimmaista punkkia ja kapinaa. Ihan piristävää.

Hero Dishonest: Naapurit

Punkilla jatketaan. Ne ne vasta vittumaista ja väsähtänyttä porukkaa ovatkin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.