İlk açıldığı dönemler Medium’u inceleyip çok beğenmiştim. Ancak o dönem İngilizcem makale okumaya yeterli olmadığı için bir süre sonra uygulamaya girmez olmuştum. Ondan kısa bir süre sonra da uygulamayı silmiştim.

Ancak aradan birkaç yıl geçti ve Medium’da bir çok Türkçe makale yazıldı ve yazılmaya devam ediyor. Tabii ki bu süre zarfında İngilizcem de makale okumak için yeterli seviyeye geldi.

Makale okumanın yanı sıra artık burayı kişisel blog sayfası olarak da kullanabilirim. Özellikle Ipad uygulaması inanılmaz sade ve kullanışlı. Gerçekten insanı tamamen yazmaya teşvik ediyor.

Keyifli okumalar ve yazmalar dilerim…

Like what you read? Give Ozan Umut Simsek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.