Дизайны үйлчилгээг хэрхэн үнэлэх вэ?

Сайн байцгаана уу? Монголд дизайны ямар нэгэн үйлчилгээг үнэлэхэд хэцүү эсвэл үнэлэгддэггүй. Гэхдээ би энэ сэдвээрээ дизайны үйлчилгээг хэрхэн үнэлэх чухал зөвлөмжүүдийг та бүхэнд хүргэхийг зорьё.

Дизайны агентлагууд эсвэл хувь хүмүүс өөр өөрсдийн үнээр дизайны үйлчилгээг тогтоодог болсон.


Жишээ нь хэдэн төгрөгт хэчнээн дизайны үйлчилгээ багтаж байгааг харцгаая.

10000k ₮ — 30000k ₮— Брэнд стратеги
5000k ₮ — 10000k ₮— Лого болон Мессеж
3000k ₮— 5000k ₮— Аппликейшн, Бизнес нэрийн хуудас, Бичиг цаас, И-мэйл

Дээр дурдсан шиг өөрсдийн гаргасан үнэ тогтоолоо гэж бодъё. Энэ хэт их үнэтэй байж болох ч боломжийн үнэ. Гэхдээ Яагаад заавал ийм их үнэтэй байх ёстой гэж? Үнэндээ бол хэр их үнэтэй эсвэл бага үнэтэй байх нь чухал биш л дээ.

Үүнийг дэлгэрэнгүй тайлбарлая.

Та эсвэл танай дизайны агентлаг үнэхээр чадвартай эсвэл мэдлэгтэй мөн гоё лого, гоё брэндинг, эсвэл бүүр томоор яривал брэнд стратеги хийж чадах боловсон хүчинтэй байлаа. Гэсэн ч тэр их мэдлэг чадварыг хэрхэн үнэлэх вэ?

Хамгийн түрүүнд хариуцлага гэх зүйлийг бодох хэрэгтэй.

Гүйцэтгэгч- Захиалагч
Эрсдэл- Мөнгө

Танай дизайны агентлагт нэгэн захиалга ирлээ. Та хамгийн түрүүнд тухайн захиалагч компанид хийж өгөх ажлын дараачийн гарах эрсдэл дээр тулгуурлаж мөнгөн дүнгээ гаргах боломжтой. Ерөнхийдөө бол би танай компанид брэндинг эсвэл лого хийж өглөө гэж бодоход

Цаашид гарах эрсдэл мөн элэгдэл хорогдол дээр үнэнч баталгаа өгч буй юм.

Эрсдэл бол маш чухал зүйл юм. Таны дизайны агентлагыг хэр удаан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад туслах юм.

Мөн зарим захиалагч нар би шинэ лого хийлгэмээр байна! надад маш яаралтай хэрэгтэй байна гэдэг. Энэхүү цаг хугацаа шаардаж буй асуудал дээр бол өөрийнхөө ажиллах цагийн мөнгөн дүнгээрээ бодох ёстой. Жишээ нь миний ажлын цагийн үнэлэмж 5000₮. Тухайн цагт би хэр их зүйлс хийх мөн ямар үр дүн гаргаж чадахаас шалтгаалан цагийн үнэлэмжээ тогтоодог.

Ийм байдлаар хувь хүн эсвэл дизайны агентлаг дизайны үйлчилгээнийхээ үнэлэмжээ тогтоож болно. ✌️✌️✌️

Энэхүү аргаар бол би өөрийнхөө олж авсан мэдлэг чадвараа бусдад мөнгөн дүнгээр үнэлүүлж чадах юм. Баярлалаа 🙂

Dribbble, Behance, Instagram, Email

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.