Image for post
Image for post
Oyunboss Ucuz Oyun

Oyunboss.com ticari hayatına başladı. Başlamadan önce bir çok zorlukla karşılaştı. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu zorlukları anlatacağız. Sadece zorlukları anlatmakla kalmayıp nasıl çözüm ürettiğimizi ve nasıl bir plan kurguladığımızı da anlatacağız.

Image for post
Image for post
Oyunboss Logo

Bir e-ticaret sitesi kurmanın sektöre göre değişen zorlukları vardır. Örneğin bir T-SHIRT satış sitesi açıyorsanız bu zorluklar şöyle olabilir;

1- Ürünleri stoklayacak depoya ihtiyacınız olabilir,

2- Sezonluk ürün almanız ve almadan önce araştırmanız gerekir,

3- Aldığınız sezonluk ürünleri sezon bitmeden satmalısınız

En basitinden 3 madde de zorlukları böyle gösterebiliriz. Bir oyun sitesi açarken de her ne kadar stok için bir depo gerekmese de sağlam bir altyapı ve bu altyapıyı güvenliğini sağlayacak bir ekibe ihtiyacınız olacaktır. Daha önce oyuncu topluluklarında bulunmuş ve oyuncuların dilinden anlayan kişiler de ekibinizde bulunmak zorunda. …

Oyunboss, oyuncu dostu online oyun satış sitesidir. Medium’da oyuncu rehberleri ve yaşadığımız süreci size anlatmak için bulunuyoruz. https://oyunboss.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store