For English click

İzmir Büyükşehir Belediyesi gerek Türkiye’deki veri literatürüne gerek kendi belediyelerinin yönetim mekanizmasına katkı sağlayacak bir hizmet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Türkiye’de veri portalı açan ikinci anakent belediyesi oldu.

Ben de bu açık veri portalının en popüler verilerinden olan metro durakları verisini kullanarak leaflet paketi yardımıyla bu durakları lokasyonlarını interaktif bir harita üzerinde görselleştirdim.

Veriyi bu adresten indirebilirsiniz.

Leaflet ile ilgili tutorial/öğretici için lütfen tıklayınız.

Öncelikle veri setimizi csv dosyası olarak okutalım.

Öncelikle veri setimizi csv dosyası olarak okutalım.

d<-read.csv("metro-istasyonlar.csv",header=T,sep=";")
head(d)
## ï..Ä.stasyon.Id Ä.stasyon.AdÄ. Ä.stasyon.SÄ.rasÄ. AktifMi Longitude
## 1…

Herkese merhabalar!

Bundan yaklaşık iki sene önce R’da mapsve ggplot2 paketleri kullanılarak Türkiye siyasi haritasının çizimini anlatmıştım. Konu ile ilgili tutoriala buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdi ise işi biraz daha detaylandırıyoruz, bu sefer sadece ggplot2 paketi kullanarak bir şehrin ve ilçelerinin haritasını çizdirip, belirli bir değişkenin büyüklüğüne göre renklendireceğiz.

Kullanacağımız spatial datayı GADM’dan indiriyoruz.

İlk olarak Türkiye’yi seçip, dosya formatı olarak da R (SpatialPolygonsDataFrame) (yani .rds) ’i seçiyoruz.

Not: Buradan indireceğiniz veriyi ticari amaçla kullanamazsınız.

Ardından ekranınıza her bir R dosyasının yanında yazan level 0, level 1 ve level 2 seçeneklerini göreceksiniz. Bunlardan level 0, il ve ilçelerin olmadığı sadece Türkiye ülke…


Merhabalar!

Bu yazıda R Bloggers’ta yer alan ve image.ContourDetector paketi kullanımını anlatan post yardımı ile bu paketi kullanarak ufak bir örnek yapacağım.

İlk olarak image.ContourDetector ve magick paketlerini CRAN’dan bilgisayarımıza indiriyoruz.

image.ContourDetector paketi resimlere Unsupervised Smooth Contour Line Detection metodu uygulararak kontur çizgilerini açığa çıkarıyor.

magick paketi yüksek kalite resim işleme süreçlerini modernize eden ve kolaylaştıran bir paket. Detaylı örnek için buraya tıklayabilirsiniz

install.packages("image.ContourDetector")
install.packages("magick")

Paketleri yükledikten sonra paketlerimizi library() komutu ile çağırıyoruz.

library("image.ContourDetector")
library("magick")

Daha sonra magick paketi içinde bulunan image_read() komutu ile herhangi bir bağlantıda yer alan resmimizi okutuyoruz.

Not: Kendi bilgisayarınızdan da resim yükleyebilirsiniz.

img <- image_read("https://i.pinimg.com/originals/44/3e/f0/443ef0d0c43016259b1d4dceb9bb2be6.jpg")…

Ozancan Özdemir

Research Assistant in Statistics at Middle East Technical University. Ankara | Galatasaray | Data Science | METU

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store