Yenibiris.com hala var mı?
Eren Camlikaya
444

Tebrikler. Dolu ve keyifli bir yazı. Bence daha da önemlisi: Bulunduğunuz pozisyondan böyle bir platformda, bu dille ve açıklıkla, bu şekilde bir yazı yazmış olmanız. Bunu önemli bir vizyon sahipliğine ve dünyada teknoloji ve yeni müşteri davranışının / algısının nasıl şekillendiğini iyi okuyabilme becerinize bağlıyorum.

Her türlü gelişme bu şekilde başlayacak.

Hayırlı olsun.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ozan Dağdeviren’s story.