An itibarı ile bozkırdan, vadiye giden bir yoldayım. Okyanusun üzerinde yavaş ama kararlı bir şekilde ilerleyen bir metal kutunun içinde. Uzunca bir yolculuk, ve haliyle insanın düşünmeye zamanı oluyor geçmişi. Aklım Alice Harikalar Diyarı’na gidiyor. Doktoramın ilk kısmına bu kitaptaki bölümlerden biri olan “down the rabbit hole” ismini vermiştim. Her ne kadar “mad tea party” kısmı biraz daha olaylı ve ilginç olsa da, bozkırdaki deneyimim bana gösteriyor ki ilk kısmından da çıkarılacak birkaç ders var.

2013 yılı ve ben benzer bir uçağın içinde, Atlantik okyanusunun üzerinde, İstanbul’dan New York’a doğru ilerliyorum. Kafam karışık haliyle, bir taraftan aklımda NYC’de yaşadığım harika…

Ozan Sener

Loves Machine Learning, Juggling and People. PhD Student at Stanford/Cornell CS, Linux Fan and Nerd (http://t.co/YjlvKYSeK8)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store