Bu yazıda Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin veya projelerinin neden başarısız olduklarıyla ilgili temel bir gözlem yapmaya çalışacağım.

Bir girişimin başarılı olmasının elbette belli bir formülü yok. Ancak Silikon Vadisi başta olmak üzere dünyadaki bir çok girişimin yaşadığı tecrübelerin incelenmesi ile belli prensipler anlaşılmış durumda. Bu prensipleri girişimcilik anayasasının değiştirilemez maddeleri şeklinde üç sacayağı olarak özetleyeceğim. Bu söyleyeceklerim elbette bilimsel gerçekler veya mutlak doğrular değil. Ancak karanlıkta doğru yolu bulmamız için bize ışık tutabilecek ilkeler.

Bana göre bir projenin başarılı olabilmesi içinbu 3 sacayağının da çok sağlam şekilde yere basması gerekiyor. Sorun şu ki ülkemizdeki proje ve girişimlerin tamamına yakınında bu ayaklardan…

Özgün Genç

Startups, Technology and future…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store