Bu yazıda Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin veya projelerinin neden başarısız olduklarıyla ilgili temel bir gözlem yapmaya çalışacağım.

Bir girişimin başarılı olmasının elbette belli bir formülü yok. Ancak Silikon Vadisi başta olmak üzere dünyadaki bir çok girişimin yaşadığı tecrübelerin incelenmesi ile belli prensipler anlaşılmış durumda. Bu prensipleri girişimcilik anayasasının değiştirilemez maddeleri şeklinde üç sacayağı olarak özetleyeceğim. Bu söyleyeceklerim elbette bilimsel gerçekler veya mutlak doğrular değil. Ancak karanlıkta doğru yolu bulmamız için bize ışık tutabilecek ilkeler.

Bana göre bir projenin başarılı olabilmesi içinbu 3 sacayağının da çok sağlam şekilde yere basması gerekiyor. Sorun şu ki ülkemizdeki proje ve girişimlerin tamamına yakınında bu ayaklardan…

4 Şubat 2017 Cumartesi günü Pytorch ile Derin Öğrenmeye Giriş adlı bir etkinlik yapacağız. Hem bu etkinliğe katılacaklar için hem de PyTorch’u kurmak isteyenler için bir rehber hazırladık.

Adım 0. İşletim Sistemi:

Bir çok Derin Öğrenme kütüphanesi gibi PyTorch da MacOS (Os X) ve Linux’u destekliyor. Windows desteği ise ne yazık ki henüz yok. Bu etkinliğe katılmanıza engel değil. Sadece dinleyerek de faydalanabilirsiniz. Ancak mutlaka Windows yüklü makinede çalışmanız gerekiyorsa yine de seçenekleriniz yok değil.

  1. Sanal makine: Ücretsiz VirtualBox gibi bir sanal makine ve Ubuntu gibi bir Linux dağıtımı kurmak bir çözüm olabilir. …

Steve Jobs ve son mirası Apple TV

Teknoloji dünyasında paradigma değişimleri ve yeni platformların ortaya çıkışı girişimciler ve geliştiriciler için her zaman büyük fırsatlar yaratmıştır. Yaşadığımız dönem boyunca bilgisayarlar konusunda bu paradigma değişimine birkaç kez tanık olduk. Öncelikle 80'lerin başından itibaren kişisel bilgisayar devrimi başladı. Bilgisayarların her eve girmesinin yolu açıldı. Bill Gates ve Steve Jobs gibi efsaneler bu dönemin doğru yerde ve doğru zamanda olmanın tadını çıkardılar. 90'ların ortasından itibaren Internet ve özellikle web teknolojileri belki de insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birini yaşattı hepimize. 2000'li yıllar mobil teknolojileri beraberinde getirdi ve 2007 yılında ilk iPhone’un çıkışıyla bilgisayarlar cebimize girdi. Steve Jobs’ın tanımıyla ‘PC-sonrası dönem’deydik artık…

Bu yazıda son yıllarda hem akademide hem de endüstride popülaritesi hızla artan Derin Öğrenme (Deep Learning) konusuna giriş yapacağız. Eğer teknolojiyi yakından takip ediyorsanız basında mutlaka Google’ın veya Facebook’un bu alanda yaptığı bir yenilikle ilgili bir habere denk gelmişsinizdir. Peki nedir bu Derin Öğrenme?

Derin Öğrenme tabanlı AlphaGo, Dünya Go şampiyonlarından Lee Sedol’u oynadıkları 5 maçın 4'ünde yenmişti

Derin Öğrenme aslında Makine Öğrenmesi (Machine Learning) tekniklerinden sadece biri. Genel olarak kastedilen şey ise çok katmanlı Yapay Sinir Ağları’ndan başka bir şey değil.

Yapay Sinir Ağları (YSA/Artificial Neural Networks-ANN) tarihi aslında 60–70 yıl kadar gerilere gidiyor. Tam anlamıyla bir roller coaster yolculuğu gibi inişli çıkışlı bir hikayesi var. 10–20 yılda bir bu alanda yapılan yeni…

Fikir basit: X yılda Y milyon kişiye kod okumayı öğretmek. Daha da somut konuşmak gerekirse JavaScript öğretmek.

Bunun neden gerekli olduğunu soracak çok kişi olacaktır. Nedir bu kod ve neden önemlidir?

Tanım 1: Kod, 21. yüzyılın bilim dilidir:

Programlama dilleri insanın bilgisayarlara derdini anlatması, komut vermesi ihtiyacından ortaya çıktı. Oysa günümüzde kod sadece programcının kendi bilgisayarıyla konuştuğu dilden ibaret değil. İnsanlar ve makineleri kapsayan koskoca bir dünyanın iletişim dili.

Bilim dünyasının vadedip de henüz başaramadığını açık kaynak dünyası başarmış durumda. Dünyanın farklı yerlerinden birbirini hiç tanımayan insanlar Github gibi platformlar üzerinde ortak üretim yapabiliyorlar. Makinelerin çözebileceği tüm problemlere çözümler geliştirebiliyorlar…

Özgün Genç

Startups, Technology and future…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store