Özgür Bey yorumunuz için teşekkürler.
Ahmet Usta
11

Teorik olarak evet limit yok fakat bu noktada iki durum var. Birincisi gider pusulası süreklilik arz etmeyen işlere kesilir. Bu durum bir çok muhasebeci tarafından Arızi kazanç olarak ele alınıyor.

Arızi kazançta üst limit 24bin tl sanırım 2017 için.

İkinci durum ise şu; gider pusulası kesen için limitsiz. Yani siz 30bin TL gider kesersiniz, stopaj kesintisi yaptığınız için vergi kaybı da olmaz. Fakat karşı taraf için sıkıntı bu durum. Karşı taraf yaptığı işin arızi kazanç olup olmadığını anlatması gerekir.

30–40 bin çok göze batmaya bilir fakat defter türlerini değiştiren limitlerde kesilen gider pusulası her iki taraf içinde sıkıntı oluşturur düşüncesindeyim.

Ben şahsen gerçekten arızi kazanç oluşturmayacak/anlatması zor işlerde fatura istiyorum. Bu durumu anlatıp şahıs şirketi kurması gerektiğini belirtiyorum.

Kısacası ortada kanun/yönetmelik seviyesinde çelişkili durumlar var. Süreklilik meselesi de çok ucu açık bir süreç. Bir freelance yazılımcı yılda 1 proje alıp 60–70 bin seviyesinde kazanç elde ettiğinde bu kazanç arızi mi? Süreklilik var mı/yok mu? Gibi sorular hep havada kalıyor.

Bana göre gider pusulası kesilebilecek durumlar şöyle;

  • Bir yazılım yapıyorsunuz ama çözemediğiniz bir hata var bunun için aldığınız danışmanlıklar
  • Marketten alış veriş yaptınız, eşyaları taşıtmanız gerekti
  • Ofiste bir organizasyon yaptımız yemekleri pişirmesi için bir ev hanımı ile anlaştınız

Bunun gibi net olarak sürekliliği olmayacak işler için çıkartılmış bir şey bence gider pusulası. Fakat ülkemizde ki her kanunda olduğu gibi burada da çelişkiler, ucu açık ifadeler, ispatı/izahı zor süreçlerin muğlaklığı gibi durumlar söz konusu.

Bu linkte net olarak açıklamışlar ve kısaca şöyle bir bilgi var ; “vergiye tabii olması gerekenlere kesilemez”

Bu sebeple tek bir kanun/yönetmelikle bakmamak gerekiyor duruma. Keşke kanun ve yönetmeliklerimiz daha net ve açıklayıcı olsa.

Bol kazançlar dilerim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.