MATEMATİĞİN BÜYÜLÜ SAYILARINDAN SADECE BİRİ “5”

Photo Credit: Austris Augusts

2014 yılında Eğitimci — Yazar Cengiz Topdemir’in “Pratik Matematik Çözümleri” sertifika programına katıldım. Sertifika programı matematiğe bakış açımı değiştiren, ders anlatımlarımı bu almış olduğum bilgiler sayesinde farklılaştırdığım bir eğitim oldu. Matematik öğretmenlerimizin maalesef ki ezberci eğitim modelini devam ettirdiklerini, eğitime başladığım zamanlarda daha net görebildim. Oysa ki teknoloji çağında matematiği pratikleştirmemiz yani zihinden işlem yapma yeteneğine sahip olmamız gerekir. O zaman sizleri matematiğin büyülü sayılarından biri olan 5 ile tanıştırayım.

5 matematikte neyi ifade eder?

 • 5 bir doğal sayıdır.
 • 5 bir sayma sayısıdır.
 • 5 bir tam sayıdır.
 • 5 bir rasyonel sayıdır.
 • 5 bir reel sayıdır.
 • 5 aynı zamanda bir karmaşık sayıdır.

Görebildiğimiz gibi “5” basit bir sayı değil aksine birden fazla özelliğe sahiptir.

Peki 5 sayısının büyüleyen (pratik) yönüne bakalım.

5.2 = 10

5.4=20

5.6=30

5.8= 40

.

.

5.32= 160

.

.

5.1234=6170

.

.

Bu hesapları yapmanız sadece 2 saniyeniz alacak. Nasıl mı?

5 sayısını bir daha inceleyelim.

5=10/2

5= 100/20

5=1000/200

.

.

Ben pratik olarak 5= 10/2 eşitliğini alacağım. Bu eşitlik bana 10 sayısını 2'ye böldüğümde 5'i bulduğumu ifade ediyor.

KURAL

 • 5'i hangi sayıyla çarpıyorsam o sayıyı 2'ye böl. Yanına bir sıfır ekle.

Örneğin;

5.2 çarpımını alalım.

 • 5'i hangi sayıyla çarpıyorum? — “2”
 • Kural sana 2 sayısını 2'ye böl diyor. Böl. 2/2=1
 • Son adım 1 sayısının yanına sıfır ekle. 10

Görüldüğü gibi 5.2=10

Örneğin;

5.162 çarpımını alalım.

 • 5' i hangi sayıyla çarpıyorum? — “162”
 • Kural sana 162 sayısını 2'ye böl diyor. Böl. 162/2=81
 • Son adım 81 sayısının yanına sıfır ekle. 810

Görüldüğü gibi 5.162=810

NOT: Vermiş olduğum örneklerde 5 sayısını 2'ye rahatlıkla bölünebilen yani çift sayırlar ile çarpmış oldum. 5 sayısını tek sayılarla çarpmak isteyebilirsiniz. Yapmanız gereken adımlar aynı. Tek bir farkla. Sonuna sıfır eklemek yerine bir virgül kaydırmanız gerekecek.

Örneğin;

5.7 çarpımını alalım.

 • 5 ‘i hangi sayıyla çarpıyorum? — “7”
 • Kural sana 7 sayısını 2'ye böl diyor. Böl. 7/2=3,5
 • Son adım; böldüğün sayı ondalıklı bir sayı olduğu için sıfır ekleme onun yerine bir virgül kaydır. 3,5 ondalıklı sayısından bir virgül kaydırınca 35 doğru sonucunu buluruz.

Görüldüğü gibi 5.7=35

Bu hesaplamaları zihinden yapmanız sadece “2 saniye”. Matematik bu kadar pratik ve güzel.

Like what you read? Give Özlem Okuyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.