Metallica Dinlerken Ağlayan Kadın
Eda Atay
11

Yol ayrımının bile seçenek olmadığı o yolda ruhu ilerlerken Metallica kadını, aslında biliyor-biliyor ki onun paralelinde biri var. Ruhunu şarkı sözleri uyuştururken ensesinde bir nefes her daim, (hayır o ortak değil)o ses, dışardaki insanlar. Ortağının sesi ensesine değmez çünkü, kulağının daha örs kemiğini titretmeden gözlerinden geçer. Tıpkı sözcükler gibi sesleri de gözüyle duyar. Çünkü Metallica kadını, sadece başka insanları duyar kulağıyla, gözleri sadece ortak yaşantıya sahip olanları dinler, anında anlar, anladığı gibi diğer kulaklığını uzatır: “Gel!” der, “Sen de bensin.”

Ama her yeni günün sabahı o iki ortak, güneşin verdiği hazla kendini bir su kadar hafif hissederler. Gerçekten mutludur bir yanları ve gündüz gezerler “Harikalar Diyarı”nı , gece yolları kesişir bir yerde; orada biri Metallica’yı seçer, diğeri sessizliği…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.