Bilinçlimi bilmiyorum ama başlığın İnci jargonundan esintiler taşıması dikkat çekici ve güzel…
Hüseyin Vural
1

Merhaba :) Aslında Upworthy tarzında bir başlık diyebiliriz. İnci Sözlük’e çok aşina değilim.

Söylediklerinize katılıyorum kurumsallık konusunda ancak minik bir çizgi var. Genelde tasarım, içerik vb konularda freelance hizmet verenlerin kurumsallıkla arası hiç iyi değil diyebiliriz. Bu yüzden kurumsallığa tutunmak yerine kurumsal kodları bilmek ama iki taraf için de bunları esnetebilmek bence daha mantıklı. Aksi halde kurumsallıktan muzdarip olup yine aynı döngü içine girmemek gerekir :)

Like what you read? Give Öznur Doğan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.