Oradan da 750 TL gelse…
Sarp Bozkurt
36110

Tam “Çoook kısa kalmış, devam etmeliydi, acaba ikinci bölüm gelir mi?” diye yorum yazmak için inerken çok uzun olmuş yorumunu gördüm. Bir dahaki sefere haiku yazarsınız artık beyfendi için :D Ellerinize sağlık, bir ikinci bölüm gelirse keyifle oluruz👍🏻👍🏻

Like what you read? Give Öznur Doğan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.