คุณสมบัติหลักทองแดงแผ่น มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

ทองแดง เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และมีคุณสมบัติหลายประการที่สามารถใช้งานได้เช่น สมบัติการนำไฟฟ้า , สามารถนำไปดึงเป็นเส้น หรือทำเป็นโลหะแผ่นบางๆได้ ( ทองแดงแผ่น , แท่งทองแดง , ท่อทองแดง ) คุณสมบัติหลักของทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีราคาถูกกว่าเงิน นิยมนำไปใช้แทนเงิน (ราคาจะถูกกว่า) , นำความร้อนได้ดี ,ทนทานต่อการผุกร่อนและ เปลี่ยนรูปง่าย ทองแดงจึงสามารถดัดได้ง่ายจึงใช้ แพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สายลวดทองแดง, ท่อน้ำทองแดง,ลูกบิด และของอื่น ๆ ที่ติดตั้งในบ้าน, แม่เหล็กไฟฟ้า,เครื่องจักรไฟฟ้าโดยเฉพาะมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องยนต์ไอน้ำและสวิตช์ไฟฟ้า,ความหลากหลายในการใช้งานทองแดงแผ่นเพิ่มขึ้นในวงจรไอซีแทนอลูมิเนียมแผ่นเนื่องจากนำไฟฟ้าได้ดีกว่า ปัจจุบันยังใช้เป็นวัสดุในการผลิตฮีตซิงก์สำหรับคอมพิวเตอร์เนื่องจากระบายความร้อนได้ดีกว่าอะลูมิเนียม นอกจากนี้ทองแดงยังเป็นวัสดุที่ใช้ในงานโลหะ ในการเลือกใช้งานช่างโลหะเองจะต้องรู้ถึงลักษณะ และคุณสมบัติของโลหะเพื่อการใช้งานและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง

หากคุณต้องการทองแดงแผ่น ทองแดงเส้นแบน ทองแดงม้วน แผ่นเรียบ แป๊บทองแดงขด หรือทองแดงนักเก็ต ที่มีคุณภาพ สเปคพิเศษ ราคาไม่แพง ที่NSC Metal สนใจติดต่อโทร 026394151 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

a.fo4ϞУ�

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.