กล้องCCTVระบบ HD-CVI มีข้อดีอย่างไร

กล้องcctv หรือกล้องวงจรปิดมีกี่ระบบแล้วแต่ละระบบมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างเพราะนอกจากระบบกล้องcctvจะมีหลายระบบแล้วกล้องวงจรปิดยังมีลักษณะเช่นกล้องโดม กล้องทรงกระบอก กล้องวงจรปิดไร้สายหรือกล้องwifi แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงระบบกล้องcctv แล้ว ก็มีตั้งแต่ระบบ Analog ระบบ HD-CVI ระบบ IP CAMERA แต่วันนี้จะพูดถึงระบบ HD-CVI ว่ามีข้อดีอย่างไรในด้านการใช้งานบ้าง

กล้องวงจรปิด HD-CVI

กล้องวงจรปิดcctv ระบบ HD-CVI มีข้อดีอย่างไรบ้าง

1.เป็นระบบกล้องที่สามารถรองรับได้ถึงสองระบบเช่นระบบ Analog และ ระบบHD เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ติดตั้งระบบเก่าหรือมีการใช้งานระบบเก่ามานานอยากจะเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่สามารถติดตั้งและใช้ระบบHD-CVI ทดแทนได้รวมถึงยังได้ภาพที่มีความชัดในระดับ HD

2.กล้องวงจรปิดระบบ HD-CVI เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบเก่ามาใช้ระบบใหม่และต้องการลดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่กล้องcctv ระบบ HD-CVI สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ให้กับลูกค้าได้เพราะกล้องHD-CVI สามารถใช้สายร่วกับกล้องเก่าได้

3.ระบบ HD-CVI มีความคมชัดที่สูงขึ้นแต่ราคานั้นไม่สูงมากสามารถซื้อมาติดตั้งหรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้

อ่านเพิ่มเติม http://www.okami-cctv.org/กล้องวงจรปิดHD-CVIคืออะไร.php

Like what you read? Give pactosada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.