เทคนิคดี มีชัยไปเกินครึ่ง

วันนี้เราจะมาพูด เทคนิคการการสร้าง Content VDOให้ประสบความสำเร็จบนFacebook อีก1 เทคนิคนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิค ที่สำคัญและกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือการทำ วิดีโอAspect ratio ที่ 1:1หรือ 4เหลี่ยมจตุรัสนั่นเอง

เหตุผลก็คือ ในยุคสมัยที่ผู้บริโภค หรือผู้ที่เสพคอนเทนท์เริ่มจะไม่ค่อยกลับด้านมือถือเวลาดูคลิปการที่เราทำ วิดีโอ Aspect ratio ที่ 1:1แทน 16:9 ที่เราทำกันบ่อยๆทำให้เป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้เสพนั่นเองและข้อดีอีกอย่างก็คือเรา จะได้พื้นสำหรับใส่ลูกเล่นเอฟเฟคต่างที่เพิ่มขึ้นจากทั้งด้านบน และด้านล่างหลายๆแบรนด์ ณ ปัจจุบันก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาสร้างวิดีโอAspect ratio ที่ 1:1กันมากขึ้น ทั้ง โค้ก แมคโดนัล รวมทั้ง แอปเปิ้ล

ดังนั้น ทุกครั้งที่จะตัดงาน อย่าลืมถามลูกค้า
ด้วยนะครับว่าต้องการนำคลิปไปลงบน
Facebook หรือเปล่าหากต้องการนำ
ไปลง Facebookเราก็เริ่มสร้างโปรเจค
Aspect ratio ที่ 1:1 ได้เลยครับ

Like what you read? Give Piyamit Boonthup a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.