Madalenergiamaja kontseptsioonist

Eesti minut — 24.02.2013

Energia muutub kiiresti kallimaks ja energiasääst võimaldab vähendada kahjulikku mõju keskkonnale. Seega on täiesti mõistetav püüd säästa energiat, seeläbi ka raha ning samuti vähendada halba mõju looduskeskkonnale.

2012 aasta suvel Rapla vallas, lõunasse avatud krundil, valminud madalenergiamaja peidab endas mitmeidki kaasaegseid tehnoloogiaid, säilitades samal ajal optimaalse ehitusmaksumuse ja seeläbi ka mõistliku tasuvusaja. Tulevikule mõeldes oli eesmärgiks rajada madalenergiamaja ja kasutada selle ehitamiseks võimalikult palju eestimaist loodussõbralikku materjali.

Säästliku maja üks olulisi positiivseid asjaolusid on sõltumatus energiaturust. Investeeringu kasulikkust tunneb maja soetaja juba esimesel talvel — iga omaniku nägu läheb naerule, kui elamu küttele tehtud kulutusi naabri kuludega võrdleb. Pikemas perspektiivis mõjutab investeeringu kasulikkust kindlasti see, et elamu remondi- ja hoolduskulud on väiksemad. Hoone tarindid ei akumuleeri niiskust ja ühtlase sisekliima tingimustes ei teki siseruumides niiskuskahjustusi, mida tuleks likvideerida. Samuti on sellise elamu müügihind ka aastate pärast järelturul kõrgem analoogsest tavamajast.

Rahalise kasu kõrval aga ei saa unustada positiivset mõju tervisele — allergiavaba keskkonda ja kontrollitud kvaliteediga sisekliimat tuleks hinnata enam kui võimalikku rahalist kasu. Kõige suurem pluss on kahtlemata mugav ja muretu elukeskkond, aasta läbi valitseb ühtlane temperatuur. Suvisel ajal ei lähe ruumid üleliia palavaks ja seetõttu ei ole vaja õhku jahutada, talvel on vaja aga minimaalselt lisaenergiat kütmiseks. Oluline on, et sellises majas pole vaja muret tunda ruumide tuulutamise ega ka liigse või puuduliku õhuniiskuse pärast — meeldiv, kontrollitud sisekliima on kvaliteetse maja lahutamatu osa.

Päike ei saada arveid ja on kõigile kättesaadav. Maja toimetab ja kütab end ise. Kui vanemas eas sissetulekud vähenevad, siis me ei sõltu energia hindadest. Samuti maksab oma aeg ja mugavus. Igapäevaelus on tähtsaim emotsionaalne heaolu ning aega jääb rohkem aias toimetamiseks.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.