Homework เด็กรุ่นใหม่ ทำไมเขาถึง “ลาออก” และ A Peacock in the Land of Penguins

จากเรื่อง A Peacock in the Land of Penguins ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กร องค์กรหนึ่ง จะมีลักษณะดังนี้

องค์กรนี้มีผู้บริหารที่มีลักษณะแบบเดียวกัน คือ นกเพนกวิน ซึ่งก็มีคุณสมบัติดีๆหลายอย่าง เช่น ความเจ้าระเบียบ จงรักภักดี และทำงานกันเป็นทีม แต่ว่าในองค์กรนั้นมีคนหลากหลายแบบ แต่คนที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารได้ คือต้องทำเหมือนนกเพนกวินเท่านั้น จนมาวันนึง นกยูงได้เข้ามาทำงานที่องค์กรแห่งนี้ ซึ่งนกยูงนั้นมีความสามารถ มีพรสวรรค์ ทำงานหนัก ทุ่ทเท แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง นกยูงจึงเกิดความสงสัยว่าทำไม จึงได้คุยกับหัวหน้าเพนกวิน หัวหน้าเพนกวินบอกว่าเค้าควรจะทำเหมือนนกเพนกวิน คือ เอาชุดเพนกวินให้ใส่ นกยูงก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมเค้าต้องเปลี่ยนรูปลักษร์ตัวเองด้วย ในเมื่อการทำงานของเค้าก็มีประสิทธิภาพดี นกยูงและพวกนกอื่นจึงตัดสินใจออกจากองค์กรนี้

หากจะเปรียบเทียบ กับความเป็นจริง ปัจจุบันปัญหาอย่างนึง ขององค์กร เกือบทุกองค์กร คือ การลาออก ของพนักงานรุ่นใหม่ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้ อาจมีได้หลายสาเหตุ เช่น

  1. เรื่องของรายได้ เป็นเหตุผลหลักของการตัดสินใจในการเลือกทำงานของคนทั่วไปอยู่แล้ว คงไม่ต้องกล่าวถึงปัจจัยเรื่องเงินเดือนไม่พอใช้ นะครับ มันเป็นเหตุผลที่แน่นอนอยู่แล้วที่เค้าต้องหางานที่มีผลตอบแทนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเขา แต่มีบางสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนไม่พอใช้ เช่น ในปัจจุบัน บางสาขาอาชีพก็เป็นสาขาที่ขาดแคลน จึงเกิดการแข่งขันแย่งตัวกันมากขึ้น มีการให้เงินเดือนที่สูงกว่าที่เก่า เพื่อจะได้ดึงตัวออกไป บางครั้งเด็กรุ่นใหม่ บางคนยังมีความคิดที่ว่า การเปลี่ยนบริษัท เป็นการอัพเงินเดือนที่เร็วกว่ามัวแต่ใต่เต้าตามลำดับขั้นในองค์กร
  2. เด็กจบใหม่มองไม่เห็นอนาคต เลยไม่อยากเสียเวลา ไปหาที่อื่นดีกว่า ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าองค์กรเลือกคนเข้าทำงานได้อย่างเดียวเสมอไปแล้ว เดี๊ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มีสิทธิ์เลือกองค์กรที่จะทำงานร่วมด้วยเหมือนกัน หากเค้าคิดว่า องค์กรนี้ดูไม่มีอนาคต ไม่น่าจะเติบใหญ่แต่ไปภายในภาคหน้าได้ มองว่าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์มัวแต่เล่นการเมืองภายใน แบ่งพรรค แบ่งพวก เด็กรุ่นใหม่ เค้าก็ไม่อยากเสียเวลากับองค์กรประเภทนี้
  3. ไอดอลส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วได้รับการชื่นชม ยกย่อง ไม่ค่อยมีไอดอลเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชมยกย่องออกสื่อ ทำให้เด้็กรุ่นใหม่ มีความคิดที่ว่า่หากต้องการจะประสบผลสำเร็จ ต้องออกไปเป็นเจ้าของกิจการดีกว่า เป็นมนุษย์เงินเดือน
  4. วัฒนธรรมองค์กร หรือ กฏระเบียบที่เคร่งครัดเกินไปจนดูไร้สาระ เด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น Gen X หรือ Gen Y ซึ่งพฤติกรรมและความคิดความอ่านก็จะไม่เหมือนกับคนยุค Baby boom เช่น การเปิดรับวัฒนธรรมบางอย่างจากต่างประเทศ เช่น เรื่องของความอาวุโส บางองค์กรยังให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสมากอยู่แต่ในความคิดของเด็กรุ่นใหม่ มองว่า ควรจะมองที่ความสามารถในการทำงานมากกว่า

หากเราต้องการจะรักษาคนรุ่นใหม่ไม่ให้ออกจากองค์กรของเรา องค์กร ควรจะต้องเข้าใจและยอมรับและหาวิธีจัดการความแต่งต่างของคนในองค์กรให้ได้ เพราะหากคนในองค์กรเป็นคนในลักษณะเดียวกันไปทั้งหมด บางครั้งการทำงานหรือการแก้ปัญหาบางอย่างจำเป็นต้องใช้ทักษะ และแนวความคิดที่หลากหลายช่วยกัน แก้ปัญหา และผู้บริหารองค์กรควรจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ มองเห็นอนาคตได้ชัดเจนว่าปลายทางของเส้นทางงานนี้จะพาพวกเขาไปไหน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.