Från brontosaurus till ballerina, del 1

Vi har sedan vår smyglansering av den nya desktopsajten jobbat med en rad förbättringsåtgärder, som ni har kunnat läsa om på vår blogg, men trots att vi skrivit om mycket av koden blev vi dock aldrig riktigt nöjda med prestandan. Sajten kändes tyvärr fortfarande alldeles för seg och långsam och vi kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var.

Läs hela artikeln på Expressens utvecklingsblogg.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Palle Zingmark’s story.