Prečo mám strach z terajšej opozície

Myslím si, že zo súčasnej opozície je najlepšia ponuka strán a lídrov za posledných 15 rokov čo sa týka uprímnosti a morálnych kvalít. Problém je situácia v ktorej sa tieto strany ocitli. Tá je podobná tej z roku 1998, keď sa rozhodovalo o charaktere štátu, či sa vydá cestou smerom na západ, alebo k demokracii Bieloruského charakteru. Žiaľ víťazstvo súčasnej demokratickej opozície môže znamenať presný opak a priblížiť Slovensko, čo sa týka kvality demokracie k Maďarsku a Poľsku.

Momentálne stojí Slovensko pred zlou a ešte rizikovejšou voľbou. Rizikovejší scenár je postavenie vlády z veľkého množstva nesúrodých subjektov, ktoré navyše nemajú so štátnou správou takmer žiadne, alebo minimálne skúsenosti. Mať dobrý nápad a dobrý úmysel proste nestačí. Umenie je tieto nápady kvalifikovane pretaviť cez štátnu správu a uviesť do života. Viesť štát, implementovať do neho nové procesy a bojovať s armádou štátnych úradníkov je niečo, na čo sa dá pripraviť len skúsenosťou v štátnej správe. Čo na Slovensku často zároveň diskvalifikuje získanými zlozvykmi a tým počet kvalitných ľudí, ktorí sú k dispozícií ešte viac limituje. Na tento boj tiež nestačí len zopár generálov (ministrov), ale treba aj armádu úradníkov, ktorá bude schopná tieto zmeny robiť.

Súčasné opozičné strany majú odlišnú východiskovú situáciu od tej, v ktorej bol Dzurinda v roku 1998. Turbulentné deväťdesiate roky tým, že na Slovensku bolo komplikované podnikať a možnosti dobrého zamestnania, alebo uplatnenia boli obmedzené vyprodukovali veľké množstvo dostupných kvalitných ľudí. Ľudí, ktorí či už cez tretí sektor, alebo cez politiku, chceli a aj vedeli kvalitne pôsobiť v štátnej správe. Prípadne s ňou mali skúsenosť z predmečiarovských čias a nemali problém sa vrátiť po 4 rokoch, pretože iné možnosti uplatnenia na Slovensku boli obmedzené. Preto vláda SDK malo relatívne kvalitne pripravené biele a čierne knihy, tieňových štátnych úradníkov a dosť presné vízie čo a predovšetkým ako chcú dokázať v štátnej správe. Za osem rokov vlády sa štát radikálne zmenil a priniesol množstvo príležitostí, ktoré po roku 2006 títo ľudia využili či už ako vysokí manažéri vo významných firmách, alebo inde v súkromnej sfére. Už Radičovej vláda mala veľmi veľký problém nájsť aspoň zlomok týchto ľudí, čo sa do veľkej miery odrazilo na kvalite tejto vlády. A týchto ľudí je treba veľa, veľmi veľa a súčasná opozícia ich proste nemá. To neznamená, že ich ani nikdy mať nebude. V rovnakej situácií bol aj SMER v roku 2006. Ale dokázal si týchto ľudí za 6 rokov vychovať. Problém je, že súčasná opozícia, ak po voľbách bude skladať vládu šesť rokov nebude mať. Preto je veľmi otázna kvalita vládnutia a hlavne splnenie vysokých nárokov voličov. Kvalita vládnutia ešte zvyšuje riziko udržateľnosti tejto vlády. Samotní si musia byť vedomí, že udržanie takejto vlády bude nadľudský výkon. Pritom vôbec nemusí ísť o hodnotový stret, ktorý takúto vládu položí. Úplne stačí, aby oligarchovia a mecenáši strán s nenaplnenými ambíciami správne motivovali v čase najmenšej krízy zopár poslancov. Takúto situáciu sme na Slovensku zažili už niekoľko krát. O to to budú mať jednoduchšie, keďže tieto voľby vynesú do parlamentu mnoho nových a ťažko čitateľných tvárí, ktoré si v polčase uvedomia, že položenie vlády je ich jediná historická úloha, ktorú sú schopní dosiahnuť.
Skončenie vlády v polčase volebného obdobia môže mať ďalekosiahlejšie následky, ako si teraz sme ochotní pripustiť. Tento čas bude vitálnym časom, aby sa dnes unavený SMER dal dohromady ako vnútorne, tak navonok a chytil druhý dych. Ešte podstatnejšia bude nálada voličov, ktorým sa rovnako ako v 2012 teraz násobne potvrdí, že experiment s demokratickou opozíciou proste nefunguje a ultimátne vložia svoju dôveru SMERU, prípadne ĽSNS. Tieto strany s takto silne potvrdeným mandátom, pripravené a oddýchnuté s veľkou pravdepodobnosťou využijú voličskú dôveru naplno a bez problémov Slovensko nastúpi na Poľsko-Maďarskú cestu. Ak si dnes neviete predstaviť napríklad politizáciu súdnictva, prípadne zatvorenie vláde nekonformných médií, tak po ďalších predčasných voľbách to môže byt ľahko realita a na daľších 8 rokov.

Na druhú stranu možno zlá, ale perspektívne lepšia voľba môže byt vláda kompromitovaných a xenofóbnych strán SMER, ĽSNS, SME RODINA, prípadne SNS, alebo s iným príveskom. Je veľká pravdepodobnosť, že tieto strany budú pokračovať v nastúpenom trende posledných ôsmich rokov a budú sa zameriavať hlavne na vlastné prežitie. Treba podotknúť, že i keď je tento trend veľmi zlý, pri pohľade na našich severných a južných susedov je Slovensko na tom, čo sa týka slobôd a demokracie ešte dobre. Takáto koalícia by sa pravdepodobne týmto volebným obdobím unavila a pozvoľne slabla. Za predpokladu, že by súčasná opozícia využila tento čas na to, aby sa z nich stala reálna opozícia pripravená prebrať moc v štáte to môže byť ešte ten pozitívnejší scenár.

Written by

Security and Counter-extremism practitioner, IT security business entrepreneur, climber, traveler and art fan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store