“Zákon nebol porušený, tak sa nemáte právo sťažovať” je veta, ktorú ľudia, ktorí volili súčasnú koalíciu nepočujú radi, keďže sa jej napočúvali dosť od tej minulej. V prípade Kollárovej diplomovej práce je aj problém, že zákon dosť určite porušený bol. To, že s tak kvalitnou prácou ešte aj prešiel nie je poľahčujúca, ale pravé naopak priťažujúca okolnosť, keďže vyvoláva otázky, ako prešiel a čo pre to musel spraviť? Prínos vede to určite nebol. …


Myslím si, že zo súčasnej opozície je najlepšia ponuka strán a lídrov za posledných 15 rokov čo sa týka uprímnosti a morálnych kvalít. Problém je situácia v ktorej sa tieto strany ocitli. Tá je podobná tej z roku 1998, keď sa rozhodovalo o charaktere štátu, či sa vydá cestou smerom na západ, alebo k demokracii Bieloruského charakteru. Žiaľ víťazstvo súčasnej demokratickej opozície môže znamenať presný opak a priblížiť Slovensko, čo sa týka kvality demokracie k Maďarsku a Poľsku.

Momentálne stojí Slovensko pred zlou a ešte rizikovejšou voľbou. Rizikovejší scenár je postavenie vlády z veľkého množstva nesúrodých subjektov, ktoré navyše nemajú so štátnou správou takmer žiadne, alebo minimálne skúsenosti. Mať dobrý nápad a dobrý úmysel proste nestačí. Umenie je tieto nápady kvalifikovane pretaviť cez štátnu správu a uviesť do života. Viesť štát, implementovať do neho nové procesy a bojovať s armádou štátnych úradníkov je niečo, na čo sa dá pripraviť len skúsenosťou v štátnej správe. Čo na Slovensku často zároveň diskvalifikuje získanými zlozvykmi a tým počet kvalitných ľudí, ktorí sú k dispozícií ešte viac limituje. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store